KHO ei antanut ratkaisua: liito-oravan pesimäalueet saa hakata Raide-Jokerin tieltä

Liito-oravan ydinalue (vihreä) ja lisääntymis- ja levähdyspaikat (punainen) Patterimäen länsipuolella Environ 2.-3.3.2020 tekemän selvityksen mukaan. Valkoisella katkoviivalla on merkitty työmaa-alueet, joiden kohdalta puusto poistetaan....

Raide-Jokerin poikkeamislupa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi

Poikkeamislupa sallisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen Helsingin Patterimäellä. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry katsovat, että poikkeamisluvan ehdot eivät täyty.Pajamäki-seura ry...

Muutoksia Pajamäen bussilinjoihin

HSL:n liikennöintisuunitelman 2021-2022 myötä useampi reittimuutos heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa Pajamäessä elokuusta 2021 alkaen. HSL:n hallitus hyväksyi liikkennöintisuunnitelman 2021-2022 kokouksessaan 19.1.2021 Suunnitelmassa pajamäkeläisiä koskettavat muun muassa seuraavat...
Patterimäen kallioinen laki

Kaupungin parhaat paikat: Pajamäen-Talin luonto

Uusi verkkosivusto kertoo Pajamäen-Talin luonnosta ja kulttuurimaisemista. Opastetut reitit kutsuvat kävelylle kaupunkiluontoon.   Liito-orava, meritaimen, rusakko, kettu; mustarastas, lehtopöllö, kanahaukka; ahokissankäpälä, mäkikuisma, kevättähtimö. Pajamäen lähiluonto on...

FAQ: Raide-Jokeri ja liito-orava

Päivitetty 8.1.2021 Raide-Jokerin rakentaminen liito-oravan elinpiirin halki Patterimäen alueella on herättänyt paljon kysymyksiä ja mediahuomiota. Keräämme tälle sivulle asiaa koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä ja pyrimme...

Tilannekatsaus: Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

Päivitetty 8.1.2021 Raide-Jokerin rakentaminen uhanalaisen ja lailla tiukasti suojellun liito-oravan lisääntymisalueelle Pajamäessä on herättänyt paljon kysymyksiä. Tässä taustaa ja katsaus oikeusprosessin vaiheisiin. Tutustu myös asiaa...

Kannanottoja: Kaavoitus, Raide-Jokeri

Pajamäki-seura seuraa tiiviisti alueemme kaavoitusasioita. Jos kaava- ja lupamuutokset heikentävät Pajamäen viihtyisyyttä tai turvallisuutta tai uhkaavat luontoarvoja, teemme tarvittaessa muistutuksia kaupungille ja valituksia oikeusasteisiin...

Hallinto-oikeuden päätös 10.12.2020 sallii liito-oravan lisääntymispaikkojen hävittämisen Patterimäessä

Päätöksessään Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry:n valituksen, joka koski ELY-keskuksen Helsingin kaupungille myöntämää lupaa poiketa luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin...
Karttakuva: Patterimäen asemakaava 12477

Asemakaava uusista kerrostaloista kaatui oikeudessa

Vuosia kestänyt työ lähiluonnon puolustamiseksi palkittiin: Helsingin hallinto-oikeus päätti 29.9.2020, että asemakaava 12477 on liito-oravan ydinalueen ja maalitehtaan läheisyyden vuoksi lainvastainen. Toteutuessaan Patterimäen asemakaava...