Patterimäen kallioinen laki

Kaupungin parhaat paikat: Pajamäen-Talin luonto

Uusi verkkosivusto kertoo Pajamäen-Talin luonnosta ja kulttuurimaisemista. Opastetut reitit kutsuvat kävelylle kaupunkiluontoon.   Liito-orava, meritaimen, rusakko, kettu; mustarastas, lehtopöllö, kanahaukka; ahokissankäpälä, mäkikuisma, kevättähtimö. Pajamäen lähiluonto on...

Raide-Jokerin poikkeamislupa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi

Poikkeamislupa sallisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen Helsingin Patterimäellä. Pajamäki-seura ry ja Pro luonto ry katsovat, että poikkeamisluvan ehdot eivät täyty.Pajamäki-seura ry...

FAQ: Raide-Jokeri ja liito-orava

Päivitetty 8.1.2021 Raide-Jokerin rakentaminen liito-oravan elinpiirin halki Patterimäen alueella on herättänyt paljon kysymyksiä ja mediahuomiota. Keräämme tälle sivulle asiaa koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä ja pyrimme...

Tilannekatsaus: Raide-Jokerin puukaadot liito-oravan lisääntymisalueella

Päivitetty 8.1.2021 Raide-Jokerin rakentaminen uhanalaisen ja lailla tiukasti suojellun liito-oravan lisääntymisalueelle Pajamäessä on herättänyt paljon kysymyksiä. Tässä taustaa ja katsaus oikeusprosessin vaiheisiin. Tutustu myös asiaa...

Kannanottoja: Kaavoitus, Raide-Jokeri

Pajamäki-seura seuraa tiiviisti alueemme kaavoitusasioita. Jos kaava- ja lupamuutokset heikentävät Pajamäen viihtyisyyttä tai turvallisuutta tai uhkaavat luontoarvoja, teemme tarvittaessa muistutuksia kaupungille ja valituksia oikeusasteisiin...

Hallinto-oikeuden päätös 10.12.2020 sallii liito-oravan lisääntymispaikkojen hävittämisen Patterimäessä

Päätöksessään Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry:n valituksen, joka koski ELY-keskuksen Helsingin kaupungille myöntämää lupaa poiketa luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin...
Karttakuva: Patterimäen asemakaava 12477

Asemakaava uusista kerrostaloista kaatui oikeudessa

Vuosia kestänyt työ lähiluonnon puolustamiseksi palkittiin: Helsingin hallinto-oikeus päätti 29.9.2020, että asemakaava 12477 on liito-oravan ydinalueen ja maalitehtaan läheisyyden vuoksi lainvastainen. Toteutuessaan Patterimäen asemakaava...

Pajamäen bussilinjat muuttuvat

Pajamäen kaupunginosaa koskee useampi reittimuutos, jotka heikentävät joukkoliikenteen palvelutasoa. Linja 59 lakkaa kulkemasta Pajamäkeen elokuussa 2021 osana poikittaisliikenteen kehittämistä. Linjan 14 vuoroväli harvennetaan myös...

Tiedote 11.8.2020: Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry vaativat Helsingin hallinto-oikeudelta...

Pajamäki-seura ry ja Pro Luonto ry ovat 10.8.2020 jättäneet Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen koskien Uudenmaan ELY-keskuksen päätöstä UUDELY/7139/2020. Päätöksessään ELY-keskus on myöntänyt Helsingin Kaupunkiympäristön toimialalle...