Asemakaavan muutos: apteekin talo (Pajamäentie 10 ja 12)

Pajamäen keskustan kahdelle liikerakennustontille (Pajamäentie 10 ja 12) suunnitellaan uusia liiketiloja ja asumista: 

 • Nykyinen yksikerroksinen apteekkirakennus osoitteessa Pajamäentie 12 on tarkoitus purkaa. Tilalle on suunniteltu uusi 2-kerroksinen rakennus, jonka maantasokerrokseen tulisi liiketilaa päivittäistavarakaupalle ja sen 2. kerrokseen asuntoja. 
 • Liikerakennus osoitteessa Pajamäentie 10 säilyy ja sen 1. kerrokseen sijoittuisi purettavasta rakennuksesta siirtyvä apteekki. 
 • Asemakaavamuutoksen rinnalla tehdään myös mm. parkkipaikkaan sekä katu- ja liikennejärjestelyihin liittyviä suunnitelmia.

Asemakaavan muutos on tällä hetkellä osallistumis- ja arviointisuunnitelman vaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi ottaa kantaa esittämällä sitä koskevan mielipiteensä Helsingin kaupungille viimeistään 5.11.2021. 

Keskustelutilaisuus 1.11.2021: Yhteenvetoa

Pajamäki-seura järjesti asemakaavan muutosta ja siihen liittyviä liikennejärjestelyjä koskeneen keskustelutilaisuuden verkossa maanantaina 1.11.2021. Tilaisuuteen osallistuvat arkkitehti Siv Nordström ja liikennesuunnittelija Eeva Väistö Helsingin kaupungilta. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisuudesta!

Tässä yhteenvetoa keskustelutilaisuudessa käsitellyistä aiheista ja niiden tilanteesta tällä hetkellä:

Pajamäentie 12 (apteekin pääty)

 • Tilanne: Rakennuslupaa muutostyölle ei vielä ole.
 • Suunnitelmassa uusi rakennus on nykyistä pidempi ja tulee siis lähemmäs Pajamäentietä kuin nykyinen apteekin talo. Sen ja Pajamäentien varteen jää vain normaalin levyinen jalkakäytävä (ks. myös kohta Suojatiet ja liikenneturvallisuus)
 • Katutasoon on tulossa päivittäistavarakauppa. Sisäänkäynti kauppaan on parkkipaikan puoleiselta sivulta / kulmasta. Tavarantoimitus kauppaan tapahtuu talon toiselta puolelta (“takaa”).

Pajamäentie 10 (johon apteekki siirtyy) 

 • Tilanne: Muutostöille on myönnetty rakennuslupa. 
 • Apteekin sisäänkäynnin luo ei saa ajaa autolla. Tämä koskee myös saattoliikennettä ja huoltoajoa. Tavarantoimitus apteekkiin tapahtuu puiston puolelta. 

Parkkipaikka 

 • Nykyisistä parkkiruuduista yksi (reunassa lähimpänä apteekkia) varataan invapaikaksi.
 • Nykyiset suuret kierrätysastiat poistuvat. Niiden tilalle tulee pyöräteline.

Suojatiet ja liikenneturvallisuus 

 • Suunnitelmissa ollut uusi “pohjois-eteläsuuntainen” kulkureitti bussipäättäriltä keskusviheriön kautta ostarille sekä siihen liittyvät uudet suojatiet herättivät keskustelua. Useat osallistujat pitivät uutta reittiä tarpeettomana varsinkin, kun sen toteuttaminen merkitsisi nykyisten suojateiden poistamista. Liikennesuunnittelijan mukaan suunnitelmasta voidaan luopua ja säilyttää nykyiset suojatiet Pajamäentien yli. 
 • Bussipäättärin ja Pajamäentien välissä sijaitsevan keskusviheriön / saarekkeen molemmille puolille tulee Pajamäentien suuntaiset jatketut ja korotetut jalkakäytävät. Autoilijat ja polkupyöräilijät ovat niiden kohdalla väistämisvelvollisia jalankulkijoihin nähden.
 • Keskustelua herätti myös uuden päätyrakennuksen koko. Rakennus on suunniteltu nykyistä pidemmäksi niin, että se sen ja Pajamäentien väliin jäisi vain normaalin jalkakäytävän levyinen kulkureitti. Keskustelussa nostettiin esiin huoli siitä, estääkö uusi rakennus näkyvyyden parkkipaikalta Pajamäentielle ja toisin päin. Mietittiin myös, onko lähelle katua työntyvä rakennus liian hallitseva Pajamäen keskustan muuhun ilmeeseen nähden.

Bussipysäkin alue

 • Bussin 25 lähtö- ja päätepysäkit sijaitsevat jatkossakin nykyisen bussipäättärin alueella. Lähtöpysäkki ei siis sittenkään siirry Pajamäentien varteen, kuten aiempaan suunnitelmaan oli kaavailtu. 
 • Bussin 201 (palvelulinja) pysäkki siirtyy Pajamäentie 7:n kohdalta bussipäättärille.
 • Bussin 201 pysäkki saattaa tulla nykyisen päättärin kohdalle Pajamäentie 9:n päätyyn, ja bussin 25 lähtöpysäkki vähän alemmas Pajamäentie 9:n ja Pajamäentie 11:n väliseen kohtaan. Tällä varmistetaan, että pitkä bussi ei estä pääsyä Pajamäentie 9:n pelastustielle tai parkkipaikoille. 
 • Kirjastoauton pysäkki jää nykyiselle paikalleen. 

Aikataulu

 • Asemakaavan muutos on tällä hetkellä osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi ottaa kantaa jättämällä sitä koskevan mielipiteensä viimeistään 5.11.2021.
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen tehdään asemakaavaehdotus, joka esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä 2022. Tämän jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asemakaavaehdotuksen. Lopuksi kaupunginvaltuusto päättää siitä.
 • Katu- ja liikennesuunnitelmien (parkkipaikka, bussipysäkit, jatkettu jalkakäytävä) osalta muutokset voivat edetä asemakaavamuutosta nopeamminkin.

Lue lisää: