Asemakaavan muutos: Kerrostaloja Patterimäen itäpuolelle

Havainnekuva Patterimäen itäpuolelle suunniteltavista uusista kerrostaloista. Lähde: Asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Helsingin kaupunki haluaa kaavoittaa Patterimäen itäpuolelle uusia kerrostaloja. Numerot kuvaavat talojen suunnitellun kerrosmäärän. Lähde: Helsingin kaupunki, Patterimäen itäosan semakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2/2023.

Helsingin kaupunki on aloittanut uuden kerrostaloalueen kaavoittamisen Patterimäen itäpuolen metsään. Kokoamme tähän artikkeliin päivittyvää tietoa suunnitelmien tilanteesta.

Artikkelia on päivitetty viimeksi 27.3.2023. 

Uudet kerrostalot tulisivat metsään Pajamäen nykyisen asuinalueen (Pajamäentie 1,3 ja 5) pohjoispuolelle, nykyisen leikkipuiston paikalle, Pajamäentien ja Pitäjänmäentien risteysalueelle sekä Raide-Jokerin itäisen tunneliaukon ympäristöön.

Ensimmäisissa hahmotelmissa uudet talot voisivat olla korkeudeltaan 3-16 -kerroksisia. Asukkaiden autopaikat sijoitettaisiin maan alle sekä Takkatien varressa sijaitsevaan erilliseen pysäköintilaitokseen. Uutta leikkipuistoa ehdotetaan Raide-Jokerin tunnelin suuaukkoa kattavan betonikannen päälle. 

Ajankohtaista

Arkkitehti Siv Nordström tulee kertomaan suunnitelmia Pajamäki-seuran asukasiltaan maanantaina 27.3.2023 alkaen klo 18.30. Asukasilta pidetään seurakuntakodin tiloissa.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä verkossa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi ottaa kantaa jättämällä sitä koskevan kirjallisen mielipiteensä viimeistään 27.3. Tutustu Pajamäki-seuran jättämään mielipiteeseen.

Suunnitelmia esiteltiin Helsingin kaupungin verkkoasukasillassa maanantaina 6.3.2023.

Näin voit ottaa kantaa

 1. Tutustu asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
 2. Kysy tarvittaessa lisätietoa kaupungin virkamiehiltä
 3. Mieti, mitä mieltä olet suunnitelmasta ja kirjoita ajatuksesi mielipiteen muotoon.
  • Älä mieti liikaa muotoseikkoja vaan kirjoita omin sanoin, mitä mieltä olet
  • Muista perustella mielipiteesi.
  • Jos mielessäsi on parannusehdotuksia suunnitelmaan, kerro myös niistä!
  • Mainitse mielipiteessä (ja jo tiedoston nimessä), mitä asiaa mielipiteesi koskee, esimerkiksi: Mielipide koskien Patterimäen itäosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Tarkempia ohjeita Helsingin kaupungin kirjaamon verkkosivuilla:Asiakirjojen toimittaminen kirjaamoon
 4. Toimita mielipiteesi Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään 27.3.2023
  • sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi
  • paikan päälle Helsingin kaupungintalon ala-aulassa olevaan postilaatikkoon (Pohjois-Esplanadi 11-13).
  • Huom! Jos jätät mielipiteen sähköisenä, siihen ei tarvita käsin kirjoitettua allekirjoitusta.
  • Tarkempia ohjeita Helsingin kaupungin kirjaamon sivuilla: Asiakirjojen toimittaminen kirjaamoon

Aiemmat suunnitelmat ovat kaatuneet lainvastaisina

Kaupunki on halunnut kaavoittaa uusia kerrostaloja Patterimäen itäpuolelle jo vuosia. Edellinen asemakaavaehdotus kumoutui Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä lainvastaisena syksyllä 2020. Syitä oli kaksi: 1) Liito-oravan ydinalue lisääntymis- ja levähdyspaikkoineen* olisi jäänyt uuden kerrostaloalueen alle ja 2) osa suunnitelluista kerrostaloista olisi sijainnut liian lähellä suuronnettomuusriskin sisältämää Teknoksen maalitehdasta.

Jo tätä aiemmin, vuonna 2018 korkein hallinto-oikeus oli kumonnut Helsingin uuden yleiskaavan ao. alueen kohdalta, kun kaupunki suunnitteli siihen kerrostaloaluetta. Uuden yleiskaavan kumouduttua alueelle jäi voimaan yleiskaava vuodelta 2002, jonka mukaan rakentaminen on sallittua. Uutta asemakaavoitusta tehdäänkin nyt tähän, vuodelta 2002 peräisin olevaan yleiskaavaan nojaten.

Toteutuessaan uusi kerrostaloalue hävittäisi käytännössä loputkin Patterimäen itäpuolella sijaitsevasta liito-oravan ydinalueesta, joka kärsi mittavia vahinkoja jo Raide-Jokerin raitiotien ja tunnelin vuoksi. Liito-orava on uhanalainen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin nojalla kielletty. 

Lue lisää kaavoituksen aikaisemmista vaiheista ja käänteistä: 


*) Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla tarkoitetaan ydinalueella sijaitsevia puita, joita liito-orava käyttää lepoon ja pesimiseen. Suojelun piirissä ovat myös näiden puiden välittömässä läheisyydessä olevat puut, joita liito-orava tarvitsee ruokailuun, suojaksi ja liikkumiseen puusta toiseen. Lue lisää Pajamäen liito-oravista ja lajin suojelusta.