Asemakaavan muutos: Kerrostaloja Patterimäen itäpuolelle

Ilmakuva Patterimäen itäosan asemakaavoitusalueesta.
Ilmakuva Patterimäen itäosan asemakaavoituksen kohteena olevasta alueesta. Lähde: Helsingin kaupunki, Kerro kantasi 16.10.2023

Helsingin kaupunki on aloittanut uuden kerrostaloalueen kaavoittamisen Patterimäen itäpuolen metsään. Kokoamme tähän artikkeliin päivittyvää tietoa suunnitelmien tilanteesta.

Artikkelia on päivitetty viimeksi 14.11.2023. 

Uudet, 5-16 -kerroksiset kerrostalot tulisivat metsään Pajamäen nykyisen asuinalueen (Pajamäentie 1 ja 3) pohjoispuolelle, nykyisen leikkipuiston paikalle, Pajamäentien ja Pitäjänmäentien risteysalueelle sekä Raide-Jokerin itäisen tunneliaukon ympäristöön. Asukkaiden autopaikat sijoitettaisiin Takkatien varressa sijaitsevaan erilliseen pysäköintilaitokseen. Uutta leikkipuistoa ehdotetaan Raide-Jokerin tunnelin suuaukkoa kattavan betonikannen päälle. 

Ajankohtaista

Asemakaavoituksen tilanne ja vaiheet

Aiemmat suunnitelmat ovat kaatuneet lainvastaisina

Kaupunki on halunnut kaavoittaa uusia kerrostaloja Patterimäen itäpuolelle jo vuosia. Edellinen asemakaavaehdotus kumoutui Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä lainvastaisena syksyllä 2020. Syitä oli kaksi: 1) Liito-oravan ydinalue lisääntymis- ja levähdyspaikkoineen* olisi jäänyt uuden kerrostaloalueen alle ja 2) osa suunnitelluista kerrostaloista olisi sijainnut liian lähellä suuronnettomuusriskin sisältämää Teknoksen maalitehdasta.

Jo tätä aiemmin, vuonna 2018 korkein hallinto-oikeus oli kumonnut Helsingin uuden yleiskaavan ao. alueen kohdalta, kun kaupunki suunnitteli siihen kerrostaloaluetta. Uuden yleiskaavan kumouduttua alueelle jäi voimaan yleiskaava vuodelta 2002, jonka mukaan rakentaminen on sallittua. Uutta asemakaavoitusta tehdäänkin nyt tähän, vuodelta 2002 peräisin olevaan yleiskaavaan nojaten.

Toteutuessaan uusi kerrostaloalue hävittäisi käytännössä loputkin Patterimäen itäpuolella sijaitsevasta liito-oravan ydinalueesta, joka kärsi mittavia vahinkoja jo Raide-Jokerin raitiotien ja tunnelin vuoksi. Liito-orava on uhanalainen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin nojalla kielletty. 

Lue lisää kaavoituksen aikaisemmista vaiheista ja käänteistä: 


*) Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla tarkoitetaan ydinalueella sijaitsevia puita, joita liito-orava käyttää lepoon ja pesimiseen. Suojelun piirissä ovat myös näiden puiden välittömässä läheisyydessä olevat puut, joita liito-orava tarvitsee ruokailuun, suojaksi ja liikkumiseen puusta toiseen. Lue lisää Pajamäen liito-oravista ja lajin suojelusta.