Pajamäki-seuran toimintakertomus 2021

Aurinkokuntamallin keskus (aurinko) Patterimäellä
Ursa ey:n aurinkokuntamallin keskus Patterimäen laella. Kuva: Janne Salomeri

Stadin sympaattisinkaan kylä ei välttynyt pandemian vaikutuksilta. Koska kohtaamisia ei voitu järjestää, toteutettiin vuoden 2021 tapahtumat verkon välityksellä tai omatoimisina. Vaikuttamistyö jatkui normaaliin tapaan.  

Vuonna 2021 Pajamäki-seuraan kuului 43 henkilöjäsentä, 6 kannattajajäsentä (taloyhtiötä) ja yksi kunniajäsen. Kiitos tuesta kaikille seuran jäsenille!

Tapahtumat vuonna 2021

 • 20.-27.2.2021 järjestettiin Jäähyväiset liito-oravan metsälle -polku Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä. Puihin ripustettiin kuvia liito-oravista sekä metsän eläimistä ja kasveista kertovia infotauluja. Suuren kuusen alle sai viedä kynttilän.
 • Pajamäki-seuran vuosikokous pidettiin Zoom-verkkokokouksena 31.3.2021.
 • Pajamäki laitetttin kesäkuntoon siivoustalkoissa 6.5.2021.
 • 1.11.2021 pidettiin verkkotapahtumana Apteekin taloa koskenut keskustelutilaisuus. Tilaisuuteen osallistuivat kaupungin arkkitehti Siv Nordström ja liikennesuunnittelija Eeva Väistö. Lue lisää: Asemakaavan muutos: Apteekin talo (Pajamäentie 10 ja 12)

Vaikuttaminen vuonna 2021

Raide-Jokeri

Pajamäki-seura puolusti Patterimäen lännenpuoleista liito-oravametsää oikeusprosessin viimeiseen vaiheeseen saakka: 8.1.2021 seura jätti yhdessä Pro Luonto ry:n kanssa asiasta valituslupapyynnön Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi lupapyynnön 18.2.2021, eikä siis käsitellyt valitustamme. Puunkaadot Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä alkoivat maanantaina 21.2.2021.

Kiista koski Raide-Jokerin ratalinjausta Pattermäkeä ympäröivään metsään alueille, jotka olivat liito-oravan ydinalueita. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (=pesäpuut sekä puut niiden välittömässä läheisyydessä) hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin nojalla kiellettyä. Suojelusta voi poiketa poikkeamisluvalla, jonka ehdot ovat tiukat. Mielestämme nämä ehdot eivät toteutuneet Patterimäen tapauksessa. Valitettavasti lopputulos oli kuitenkin toinen, ja menetimme metsän.

Lue lisää:


HSL:n liikennöintisuunnitelma 2021-2022: bussilinjat 14 ja 59

Osana liikennöintisuunnitelmaa 2021-2022 HSL lakkautti bussilinjan 14 ja korvasi sen linjalla 25 elokuusta 2021 alkaen. Lisäksi bussilinjan 59 reitti muutettiin niin, että se kulkee Pitäjänmäentietä Konalaan poikkeamatta Pajamäen kautta. Pajamäki-seura jätti muutoksista palautetta HSL:lle tammikuussa 2021. Taustaa ja lisätietoa: Muutoksia Pajamäen bussilinjoihin

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021

Helsingin maanalainen yleiskaava määrittelee kaupungin maanalaista rakentamista. Vuonna 2021 Helsingin kaupunki päätti uudesta maanalaisesta yleiskaavasta, johon on merkitty varaukset maanalaiselle varikkoluolalle Patterimäen alle sekä Lassila-Perkkaa -jätevesitunnelille.

Pajamäki-seura otti 26.3.2021 kantaa maanalaiseen yleiskaavaehdotukseen. Muistutuksessamme esitimme maanalaisesta kalliovarikosta luopumista, sillä toteutuessaan se merkitsisi rakentamista myös Patterimäkeä ympäröivään metsään. Lisäksi huomautimme, että jätevesitunneli ei saa aiheuttaa haittaa Pajamäessä jo sijaitseville tai mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettaville (taloyhtiöiden) maalämpökentille.

Helsingin kaupunki hyväksyi maanalaisen yleiskaavan syksyllä 2021. Maanalaista varikkoluolaa koskenut varaus jäi voimaan uuteen yleiskaavaan. Pajamäki-seura seuraa suunnitelmien mahdollista etenemistä ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa.

Asemakaavan muutos: Apteekin talo (Pajamäentie 10 ja 12)

Pajamäen keskustan kahdelle liikerakennustontille (Pajamäentie 10 ja 12) suunnitellaan uusia liiketiloja ja asumista: Nykyinen yksikerroksinen apteekkirakennus osoitteessa Pajamäentie 12 on tarkoitus purkaa. Tilalle on suunniteltu uusi 2-kerroksinen rakennus, jonka maantasokerrokseen tulisi liiketilaa päivittäistavarakaupalle ja sen 2. kerrokseen asuntoja. Asemakaavamuutoksen rinnalla tehdään myös mm. parkkipaikkaan sekä katu- ja liikennejärjestelyihin liittyviä suunnitelmia.

Pajamäki-seura järjesti marraskuussa 2021 asiasta keskustelutilaisuuden, johon osallistuivat myös kaupunginarkkitehti Siv Nordström ja liikennesuunnittelija Eeva Väistö Helsingin kaupungilta.

Lisäksi jätimme kaupungille asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeneen mielipiteen 5.11.2021. Siinä nostimme esiin erityisesti kaksi asiaa: 1) uuden rakennuksen tulee sopia ilmeeltään Pajamäen 60-luvun alun rakentamiselle ominaiseen tyyliin ja 2) uusi, lähemmäs Pajamäentietä ulottuva rakennus ei saa haitata liikenneturvallisuutta parkkipaikan ja Pajamäentien risteyksessä.

Lue lisää: Asemakaavan muutos: Apteekin talo

Uudet kerrostalot: Asemakaava 12477 kumoutui syksyllä 2020.

Meiltä kysytään aika ajoin siitä, mikä onkaan Pajamäentien alkupäähän suunniteltujen uusien kerrostalojen tilanne. Onkin ilo aina kerrata, että Helsingin hallinto-oikeus kumosi mm. näiden kerrostalojen rakentamista koskeneen asemakaavan lainvastaisena 29.9.2020. Alueelle ei ole tällä hetkellä suunnitteilla rakentamista. Pajamäki-seura seuraa tilannetta. Lue lisää: Asemakaava uusista kerrostaloista kaatui oikeudessa

Pajamäki-seuran hallitus 2021

Pajamäki-seuran hallituksen muodostivat vuonna 2021 Eija Korpelainen (puheenjohtaja), Markus Pyykkö (varapuheenjohtaja), Mervi Koponen (sihteeri) Markku Nervola (taloudenhoitaja), Sanna Saari-Salomeri (tiedotusvastaava), Daniel CsorbaHanna HaglundMervi Koponen ja Viva Lappalainen.

Jäsenenä tuet Pajamäki-seuraa


Pajamäki-seura huolehtii vapaahtoisvoimin Stadin sympaattisimman kylämme monista asioista ja lähiluonnosta. Voit tukea seuran toimintaa liittymällä sen jäseneksi. Vuonna 2022 jäsenmaksun suuruus on 15 euroa per henkilöjäsen ja 60 euroa per kannatusjäsen (esimerkiksi taloyhtiö, yritys tai yhdistys).

Seuran jäsenenä saat sähköpostiisi jäsenkirjeen muutaman kerran vuodessa. Jäsenenä voit myös vaikuttaa siihen, millaista toimintamme on ja tulla mukaan yhteiseen tekemiseen. Tervetuloa mukaan!

Ohjeet vuoden 2022 jäsenmaksun maksamiseen ja jäsentietolomake: Liity jäseneksi

Kiitos!Pajamäki-seuran toimintakertomus 2020

Pajamäen leikkipuisto
Pajamäen leikkipuisto säilyy asemakaavan 12477 kumouduttua lainvastaisena. Kuva: Janne Salomeri

Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen myös Pajamäessä. Vaikka yhteistä toimintaa ei voitu järjestää normaaliin tapaan, riitti erityisesti vaikuttamistyötä vuoden jokaiselle kuukaudelle. Lähiluonnon merkitys korostui entisestään niin seuran toiminnassa kuin varmasti kaikkien pajamäkeläisten arjessa.

Vuoden aikana koimme monta tärkeää onnistumista:

 • Helsingin hallinto-oikeus päätti kumota mm. uusia kerrostaloja koskeneen asemakaavan 12477 lainvastaisena.
 • Raide-Jokerin linjausta koskeneessa kiistassa Uudenmaan ELY-keskus joutui tarkastelemaan uudestaan aiempaa päätöstään ja sen myötä toteamaan, että Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä todellakin sijaitsee lukuisia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Vaikka nyt olemmekin menettäneet metsän, ei sitä kuitenkaan saanut kaataa tutkimatta – kuten Helsingin kaupunki ja Raide-Jokerin allianssi olivat suunnitelleet.
 • Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankkeen myötä Pajamäen ja Talin luonnosta kerrotaan nyt citynature-verkkosivustolla Helsingin muiden arvokkaiden luontokohteiden rinnalla. 

Seuraavassa kerromme tarkemmin Pajamäki-seuran toiminnasta vuonna 2020:

Vaikuttaminen

Asemakaava 12477

Asemakaava 12477 koski mm. 15 kerrostalon, katujen, kalliovarikon huoltorakennusten ja teknisten kuilujen rakentamista Patterimäen idän- ja lännenpuoleiseen metsään. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan keväällä 2019. Tämän jälkeen

 • Pajamäki-seura valitti asemakaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen huhtikuussa 2019.
 • Helsingin kaupunki antoi asiasta lausunnon helmikuussa 2020. 
 • Pajamäki-seura antoi kaupungin lausuntoon vastaselityksen toukokuussa 2020. 
 • Helsingin hallinto-oikeus kumosi asemakaavan lainvastaisena 29.9.2020. 

Lue lisää: Asemakaava uusista kerrostaloista kaatui oikeudessa 

Pitäjänmäen katu- ja puistosuunnitelma (Pajamäenkuja ja Patterimäenpuisto) 

Pajamäki-seura jätti katu- ja puistosuunnitelmaa koskeneen mielipiteen Helsingin kaupungille maaliskuussa 2020. Mielipiteessä totesimme, ettei suunnitelmaa voi toteuttaa, koska se liittyy asemakaavaan 12477, jonka katsoimme jo silloin olevan lainvastainen.

Raide-Jokeri

Kiista Raide-Jokerin rakentamisesta Patterimäkeä ympäröivään liito-oravametsään jatkui vuonna 2020.

Taustaa: Kesällä 2019 Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat ELY-keskukselta toimenpidekieltoa Raide-Jokerin hakkuille Patterimäen metsässä, koska hakkuut olivat tuhoamassa uhanalaisen liito-oravan pesimäalueita. Helsingin kaupunki ja Raide-Jokeri olivat jättäneet alueen liito-oravatilanteen kartoittamatta keväällä 2019, vaikka jo edellisenä keväänä alue oli osoitettu olevan liito-oravan käytössä. Uudenmaan ELY-keskus ei laittanut aluetta toimenpidekieltoon, joten yhdistykset valittivat ELY:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen (HAO). Korkein hallinto-oikeus asetti lopulta alueen toimenpidekieltoon Helsingin HAO:n ratkaisuun saakka.

 • Helmikuussa (18.2020) Helsingin hallinto-oikeus kumosi ELY-keskuksen päätöksen kesältä 2019. HAO:n päätöksen mukaan ELY-keskuksella ei ollut ollut päätöstä tehdessään riittävää selvitystä alueen liito-oravatilanteesta, eikä se näin ollen ole voinut arvioida, etteivätkö Raide-Jokerin rakennustyöt hävittäisi ja heikentäisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
 • Toukokuussa (27.5.2020) ELY-keskus teki päätöksen, jossa se katsoi, että Raide-Jokerin hakkuut todennäköisesti hävittävät tai heikentävät liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja Patterimäen länsipuolella, ja poikkeamislupa hakkuisiin tarvitaan. 
 • Kesäkuussa (11.6.2020) Helsingin kaupunki haki ELY-keskukselta poikkeamislupaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiselle. 
 • Kesäkuussa Pajamäki-seura keskusteli tilanteesta apulaispormestari Anni Sinnemäen kanssa (Raide-Jokerin allianssin kutsumana)
 • Heinäkuussa (9.7.2020) Uudenmaan ELY-keskus myönsi Helsingin kaupungille poikkeamisluvan. 
 • Elokuussa (10.8.2020) Pajamäki-seura ja Pro Luonto ry valittivat poikkeamisluvasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Poikkeamisluvan ehdot ovat erittäin tiukat, ja eivätkä ne Patterimäen tapauksessa täyttyneet. 
 • Syyskuussa (10.9.2021) ELY-keskus antoi valituksestamme lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. 
 • Lokakuussa (16.10.2020) Pajamäki-seura ja Pro Luonto ry antoivat Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselityksen ELY-keskuksen lausuntoon. 
 • Marraskuussa (26.11.2020) Helsingin kaupunki antoi valituksestamme lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. 
 • Joulukuussa (7.12.2020) Pajamäki-seura ja Pro Luonto ry antoivat Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselityksen Helsingin kaupungin lausuntoon.
 • Joulukuussa (10.12.2020) Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pajamäki-seuran ja Pro Luonto ry:n valituksen.

(Tammikuussa 2021 Pajamäki-seura ja Pro Luonto ry jättivät Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupahakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Helmikuussa 2021 korkein hallinto-oikeus päätti olla antamatta ratkaisua asiasta. Puunkaadot alkoivat välittömästi tämän jälkeen.)

Patterimäen tilanne on herättänyt kiinnostusta monissa medioissa. Vuoden 2020 mittaan lähetimme mediatiedotteita ja vastasimme haastattelupyyntöihin koskien Patterimäen ja Raide-Jokerin tilannetta:

Seuran puheenjohtaja Eija Korpelainen piti lisäksi esitelmän Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön pääaineen opiskelijoille osana heidän projektityötään, joka koski Pajamäki-seuran kokemuksia ja vaikutusmahdollisuuksia Raide-Jokerin toteuttamisen eri vaiheissa.

Taustaa ja lisätietoa: 

HSL:n liikennöintisuunnitelma 2021-2022: bussilinjat

HSL:n liikennöintisuunnitelma 2021-2022 esittää muutoksia bussilinjojen 14 ja 59 reitteihin ja aikatauluihin:

 • Bussilinja 14 muuttuu linjaksi 25 ja se lyhenee välille Pajamäki-Kamppi. Sen reitti siirtyy kulkemaan Mechelininkadun kautta. Linjan vuoroväli harvenee nykyisestä.
 • Busslinja 59:n reitti muuttuu siten, että se kulkee Pitäjänmäentieltä Konalaan, eikä poikkea matkalla Pajamäen kautta. Linjan vuoroväli tihenee nykyisestä. 

Pajamäki-seura kävi suunnitelmista vuoropuhelua HSL:n kanssa ja jätti niitä koskevan mielipiteen joulukuussa 2020. HSL:n hallitus hyväksyi muutokset sellaisinaan tammikuussa 2021. Muutokset tulevat voimaan elokuussa 2021.

Taustaa ja lisätietoa: Muutoksia Pajamäen bussilinjoihin

OmaStadi 

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia, jonka puitteissa Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisilta saatujen ideoiden toteuttamiseen. Toteutettavat ideat valitaan äänestyksen perusteella.

Pajamäki-seuran idea “Kaupungin parhaat paikat: Löydä, ihastu ja kerro kaverille!” eteni äänestyksen kautta toteutukseen vuonna 2020. Helsingin kaupungin ja Pajamäki-seuran yhteistyönä syntyi verkkosivusto Pajamäki-Tali, vehreä luontolähiö sekä kaksi kävelyreittiä (Patterimäen luontopolku sekä Mätäjoen ja Talinpuutarhan kierros), jotka kertovat Pajamäen ja Talin alueen lumoavasta luonnosta. Kerroimme projektista myös Helsingin kaupungin videolla: Kaupungin parhaat paikat: Löydä, ihastu ja kerro kaverille! 

Syksyllä 2020 käynnistyi uusi OmaStadi-kierros. Jätimme kierrokselle kaksi ideaa: Valaistu joulupuu Helsingin kaupungin joka kaupunginosaan sekä Kohennusta Pajamäen ulkoiluretteihin, ostarille ja Poutamäen koirapuistoon. Ideoita työstetään kevään 2021 aikana ja kaupunkilaiset äänestävät niistä syksyllä 2021.

Tapahtumat ja muu toiminta

Pajamäki-seuran vuosikokous järjestettiin Pajamäen seurakuntakodilla osana asukasiltaa 5.3.2020. Vuonna 2020 ei voitu järjestää muita tapahtumia koronavirusepidemian vuoksi.

Maaliskuussa teimme liito-oravakartoitusta Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä. Havainnot toimitimme Uudenmaan ELY-keskukselle, Helsingin kaupungin ympäristötarkastajalle ja Raide-Jokerin allianssille.

Heinäkuussa kutsuimme vieraaksemme toimittaja Mikko “Peltsi” Peltolan, joka tunnetaan paitsi eräseikkailuistaan, myös lähiluonnon ja erityisesti Pirkkolan metsän puolestapuhujana. Mikko Peltola kertoi retkestä omissa sosiaalisen median kanavissaan. Lue lisää: Iltakävelyllä Pajamäessä: Mikko “Peltsi” Peltola

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 laskimme Pajamäki-seuran, Pitäjänmäki-seuran ja Konala-seuran yhteisen seppeleen Pitäjänmäen sankarihaudalle sodissa kaatuneiden sotilaiden muistoksi. 

Viestintä

Pajamäki-seura viestii toiminnastaan ja muista alueen ajankohtaisista aiheista verkkosivuillaan (www.pajamaki.fi), kaupunginosan Facebook-ryhmässä (www.facebook.com/pajamakelaiset) sekä ilmoitustaululla. 

Vuonna 2020 aloitimme jäsenkirjeen postittaminen seuran jäsenille ja kannatusjäsenille. Ensimmäisenä vuonna lähetimme kaksi jäsenkirjettä. 

Vuonna 2020 uudistimme lisäksi kaupunginosan verkkosivut ja siirsimme ne WordPress-alustalle. Julkaisimme verkkosivuilla yhteensä kuusi uutta uutista. Lisäksi päivitimme useita erityisesti Raide-Jokeriin, asemakaavaan 12477 sekä seuran kannanottoihin liittyviä aiemmin julkaistuja sisältöjä. 

Uudet julkaisumme vuonna 2020:

Pajamäki-seuran hallitus 2020

Pajamäki-seuran hallituksen muodostivat vuonna 2020 Eija Korpelainen (puheenjohtaja), Markus Pyykkö (varapuheenjohtaja), Sanna Saari-Salomeri (sihteeri), Markku Nervola (taloudenhoitaja), Daniel Csorba, Hanna Haglund, Mervi Koponen ja Viva Lappalainen. Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä kymmenen kertaa. Hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla myös vuonna 2021, joskin sihteerinä toimii Mervi Koponen.

Jäsenenä tuet Pajamäki-seuraa

Pajamäki-seura huolehtii vapaahtoisvoimin Stadin sympaattisimman kylämme monista asioista ja lähiluonnosta. Voit tukea seuran toimintaa liittymällä sen jäseneksi. Vuonna 2021 jäsenmaksun suuruus on 10 euroa per henkilöjäsen ja 60 euroa per kannatusjäsen (esimerkiksi taloyhtiö, yritys tai yhdistys).

Seuran jäsenenä saat sähköpostiisi jäsentiedotteen, jossa kerromme ajankohtaisista asioista pintaa syvemmin. Jäsenenä voit myös vaikuttaa siihen, millaista toimintamme on ja tulla mukaan yhteiseen tekemiseen. Tervetuloa mukaan!

Ohjeet vuoden 2021 jäsenmaksun maksamiseen ja jäsentietolomake: Liity jäseneksi

Kiitos!

Säännöt

1 §
Seuran nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pajamäki-seura ry. Yhdistyksen, joka on kaupunginosayhdistys ja jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki, toimialueena Pajamäen kaupunginosa. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 §
Seuran tarkoituksena on
– työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
– toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
– toimia alueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
– syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
– toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
– on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
– suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
– järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
– järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
– toimeenpanee näyttelyitä, retkiä ja opintomatkoja
– edistää ja asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
– pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

4 §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Hallitus pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5 §
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan valittaa kirjallisesti seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.

6 §
Kunniajäsenekseen seura voi johtokunnan (hallituksen) esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitettta.

7 §
Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta (hallitus) voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, johtokunta (hallitus) on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa. Seuran kokoukset kutsutaan koolle joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8 §
Seuran kokouksessa on jänioikeus jokaiselle 15 vuotta täyttäneella. varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mentyä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta (hallitus) haluaa kevätkokoukselle esittää.

10 §
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, päätetään johtokunnan (hallituksen) jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio. Valitaan seuran johtokunnan (hallituksen) puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. Valitaan jäsenet johtokuntaan (hallitukseen) erovuoroisten tilalle. Vailtaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat tarkastamaan vuoden tilejä ja hallintoa. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumisesta 7 §:n määräämissä rajoissa. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle (hallitukselle) on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

10 §
Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava johtokunta (hallitus), johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Johtokunnan (hallituksen) puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden vuoden ajan. Johtokunta (hallitus) valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Johtokunta (hallitus) voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 jäsenisen työvaliokunnan. Johtokunta (hallitus) voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on paatösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

12 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

13 §
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle (hallitukselle) vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

14 §
Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia
ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvillaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

15 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava kolme neljäsosaaa (3/4) annetuista äänistä.

16 §
Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17 §
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

18 §
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeusia.

4.11.1990

Pajamäki-seuran kannanottoja

Pajamäki-seura seuraa tiiviisti aluettamme koskevia kaavoitusasioita ja muita suunnitelmia. Jos suunnitelmat sekä kaava- ja lupamuutokset heikentävät Pajamäen viihtyisyyttä tai turvallisuutta tai uhkaavat luontoarvoja, teemme tarvittaessa muistutuksia kaupungille ja valituksia oikeusasteisiin (Helsingin hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus). Tältä sivulta löydät tietoa seuran kannanotoista. 

Vermon tapahtumapuisto

Asemakaavan muutos: Patterimäen itäosa 

Bussilinjojen muutokset 2021

 • HSL:n liikennöintisuunitelman 2021-2022 myötä useampi reittimuutos heikensi joukkoliikenteen palvelutasoa Pajamäessä elokuusta 2021 alkaen. Pajamäki-seura on antanut muutoksia koskevaa palautetta: Bussilinjojen muutokset: kannanottoja

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021

 • Pajamäki-seuran muistutus koskien maanalaisen yleiskaavan luonnosta 26.6.2020
 • Pajamäki-seuran muistutus koskien maanalaisen yleiskaavan ehdotusta 26.3.2021 

Raide-Jokerin rakennustyöt Patterimäen länsipuolella liito-oravan ydinalueella

 • Pajamäki-seuran toimenpidekieltohakemus Uudenmaan ELY-keskukselle 14.5.2019
 • ELY-keskuksen päätös hylätä Pajamäki-seuran ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) vaatimukset 12.7.2019
 • Pajamäki-seuran valitus ELY-keskuksen päätöksestä hallinto-oikeuteen yhdessä Helsyn kanssa 15.7.2019
 • Hallinto-oikeus antoi 19.7.2019 välipäätöksen, jonka mukaan hakkuut saa aloittaa, vaikka valitus käsitellään oikeudessa vasta myöhemmin
 • Helsy valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) hakkuut sallivasta hallinto-oikeuden välipäätöksestä 20.7.2019
 • KHO antoi 22.7.2019 välipäätöksen, jonka mukaan Helsyllä on valitusoikeus Helsingin hallinto-oikeuden välipäätökseen. Samalla se määräsi alueelle toimenpidekiellon hallinto-oikeuden päätökseen saakka.
 • ELY-keskus toimitti hallinto-oikeudelle lausunnon 21.8.2019
 • Pajamäki-seura ja Helsy toimittivat hallinto-oikeudelle vastaselityksen (karttaliite) 28.10.2019
 • Helsingin kaupunki ilmoitti hallinto-oikeudelle 18.12.2019, että se ei jätä selitystä hallinto-oikeuden lähettämään selityspyyntöön.
 • Hallinto-oikeus antoi 18.2.2020 päätöksen, jossa se hyväksyi valitukset ja palautti asian Uudenmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi (KHO:n päätös täytäntöönpanokiellosta alueella on edelleen voimassa, kunnes asia on ratkaistu).
 • 28.5.2020 ELY-keskus päätti hyväksyä Pajamäki-seura ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n vaatimukset ja kielsi Raide-Jokeria aloittamasta rakennustöitä Patterinmäen alueella.
 • 9.7.2020 ELY-keskus päätti antaa poikkeusluvan Raide-Jokerin rakennustöille Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä.
 • 10.8.2020 Pajamäki-seura ja Pro luonto ry jättivät hallinto-oikeudelle valituksen Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämästä poikkeusluvasta (Tiedote 11.8.2020)
 • 10.12.2020 Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pajamäki-seuran ja Pro luonto ry:n valituksen koskien Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämää poikkeuslupaa (Tiedote 17.12.2020)
 • 8.1.2021 Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry jättivät valituslupahakemuksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskien Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä, joka hylkäsi yhdistysten vaatimukset. (Tiedote 8.1.2021)
 • 19.2.2021 Korkein hallinto-oikeus päätti olla antamatta asiassa ratkaisua ja hylkäsi Pajamäki-seura ry:n ja Pro luonto ry:n valituslupahakemuksen (Tiedote 20.2.2021

Patterimäen asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus nro 12477 (asuntorakentaminen)

 • Pajamäki-seuran muistutus Helsingin kaupungille 25.3.2018
 • Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2019 asemakaavamuutoksen (pöytäkirja, kaavakartta, kaavaselostus). Kaava mahdollistaa 15 kerrostalon rakentamisen Patterimäen itäpuolelle, myös A1-alueelle, jonne Korkein hallinto-oikeus on kieltänyt asuinrakentamisen lainvastaisena yleiskaavan yhteydessä (ks kohta Helsingin uusi yleiskaava alla). Kaava sisältää myös polttoaineen jakeluaseman ja toimistorakennuksen Patterimäen länsipuolelle linnoituksen viereen.
 • Pajamäki-seuran kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 23.4.2019
 • Hallinto-oikeus tiedotti 7.5.2019 Pajamäki-seuralle, että Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt kaupungille 18.4.2019 oikaisukehoituksen. ELY-keskus vaatii asemakaavaa oikaistavaksi niin, että koko Teknoksen lähelle kaavoitettu asuinkortteli 46022 varustetaan tp-merkinnällä, eli rakennuksen saa aloittaa vain jos teollisuuden aiheuttama riskitekijä (Teknos) poistuu.
 • Helsingin kaupunginvaltuuston päätös olla noudattamatta ELY-keskuksen antamaa oikaisukehoitusta 9.10.2019
 • Helsingin kaupungin lausunto hallinto-oikeudelle 11.2.2020
 • Pajamäki-seuran vastaselitys hallinto-oikeudelle 6.5.2020
 • Helsingin hallinto-oikeus kumosi asemakaavan 12477 lainvastaisena 29.9.2020 

Asemakaavaan 12477 liittyvä katu- ja puistosuunnitelma

 • Suunnitelmakuvaukset ja -kartat (zip) 14.2.2020
 • Pajamäki-seuran mielipide Helsingin kaupungille 24.3.2020

Patterimäen asemakaavamuutos nro 12434 (Raide-Jokeri)

 • Pajamäki-seuran mielipide Helsingin kaupungille 3.6.2015
 • Pajamäki-seuran muistutus Helsingin kaupungille 30.1.2017
 • Pajamäki-seuran kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 14.10.2017
 • Pajamäki-seuran vastaselitys hallinto-oikeuteen 4.1.2018
 • Hallinto-oikeuden päätös olla kumoamatta asemakaavamuutosta 17.7.2018

Helsingin uusi yleiskaava – kaupunkikaava

 • Pajamäki-seuran muistutus Helsingin kaupungille 28.1.2016
 • Pajamäki-seuran kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen 24.11.2016
 • Pajamäki-seuran vastaselitys hallinto-oikeuteen 7.7.2017
 • Hallinto-oikeuden päätös  (katso sivut 95, 104 ja 191-196) kumoaa Pajamäen metsään suunnitellun A1 asuintaloalueen sekä C1 liikekeskustan Teknoksen ympäriltä lainvastaisina 5.2.2018
 • Helsingin kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) 7.3.2018
 • Pajamäki-seura toimitti KHO:n pyytämän selityksen 29.6.2018
 • Helsingin kaupunki toimitti vastaselityksen 13.8.2018
 • Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Helsingin kaupungin valituksen Pajamäen osalta päätöksessään, eli yleiskaava pysyy kumottuna em. A1 ja C1 -alueiden osalta 8.11.2018.

Circulation Oy:n ympäristölupa ympäristövaarallisen jätteen lajittelu- ja siirtokuormaustoimintaan Arinatie 13:ssa

 • Pajamäki-seuran valitus hallinto-oikeuteen (yhdessä Pitäjänmäki-seuran kanssa) 15.10.2014

Lue myös:

Toimintasuunnitelma 2015

(Hyväksytty Pajamäki-seuran vuosikokouksessa 1.4.2015)

 

Pajamäki-seura ry:n hallitus
Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti. Se seuraa aluetta koskevaa päätöksentekoa ja suunnitelmia, kuuntelee asukkaiden tarpeita, järjestää yhteisiä tapahtumia, tiedottaa ja osallistuu alueen kehittämiseen. Hallituksen jäsenet osallistuvat Kotiseutuliiton, HELKA:n ja läntisten kaupunginosayhdistysten tapahtumiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Ympäristö
Seuran erityisen kiinnostuksen kohteena on Pajamäen ja sen ympäristön viihtyvyyden säilyttäminen pitkälti nykyisenlaisena. Helsingin yleiskaavasuunnitelmia seurataan tiiviisti ja otetaan tarpeen mukaan kantaa kaavailtuihin muutoksiin. Samoin seurataan ja tarvittaessa kommentoidaan Raide-jokeria koskevia suunnitelmia.

Yhteistyö
Vuonna 2015 Pajamäki-seura lisää ja kehittää yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

Tapahtumat

 • Pajamäki-seuran vuosikokous ja sen yhteydessä Helsingin yleiskaavoitusta koskeva keskustelutilaisuus 1.4.2015
 • Pajamäen siivoustalkoot toukokuussa*
 • Pajamäki-päivä kesäkuussa
 • Pajamäen joulujuhla joulukuussa 2015
 • Muuta toimintaa ja tapahtumia tarpeen ja alueen asukkaiden aloitteiden ja / tai innostuksen mukaan

Tiedotus

 • Ilmoitukset Pajamäen ilmoitustauluilla ja porraskäytävissä
 • Pajamäkeläiset-ryhmä facebookissa
 • Pajamäen verkkosivut (uudistumassa)

Pajamäki-seura tiedottaa aluetta koskevasta päätöksenteosta ja suunnitelmista em. kanavin ja välinein.

Jäsenistö
Tavoitteena on vuoden 2015 aikana lisätä Pajamäki-seuran tunnettuutta pajamäkeläisten keskuudessa, saada mukaan uusia toimijoita ja lisätä siten seuran vaikutusmahdollisuuksia päättäjien suuntaan.

 

*) Pajamäki-päivän ajankohdaksi on vuosikokokouksen jälkeen päätetty 22.8.2015.

Toimintakertomus 2014

Pajamäki-seura ry:n hallitus 2014:

Juha Koponen (puheenjohtaja)
Mette Vuola (varapuheenjohtaja)
Sanna Saari-Salomeri (sihteeri)
Markku Nervola (taloudenhoitaja)
Hanna Haglund
Pirjo Helasti
Miikka Maunula
Päivi Riihimäki
Jukka Sarjanen
Mette Vuola

Jäsenistö vuoden 2014 lopussa

 • 30 henkilöjäsentä
 • 5 yhteisöjäsentä

Seuran kokoukset

 • Pajamäki-seura ry:n vuoden 2014 vuosikokous järjestettiin 26.3.2014 Pajamäen seurakuntakodissa.
 • Seuran hallitus kokoontui vuonna 2014 yhteensä kuusi kertaa (26.1., 9.3., 26.3., 22.4., 15.5. ja 23.11.2014)

Tiedotus

 • Ilmoitukset alueen ilmoitustauluilla ja rappukäytävissä
 • Facebookin Pajamäkeläiset -ryhmä
 • Verkkosivujen kehittämisprojekti (jatkuu v.2015)
 • Seuran hallitukselle perustettiin yhteinen sähköposti:
  pajamakiseura@gmail.com

Kirjelmät ja muu vaikuttaminen

 • Circulation Oy:n ympäristölupahakemus jätteenkäsittelylaitoksesta Takkatien teollisuusalueelle. Pajamäki-seura lähetti Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle
  muistutuksen, jossa vastusti ympäristöluvan myöntämistä.

Tapahtumat

 • 26.3.2014 Pajamäki-seuran vuosikokous sekä keskustelutilaisuus
  Keskustelutilaisuuden aihe: aluetta koskevat suunnitelmat. Alustajana
  kaupunginosa-arkkitehti Siv Nordström. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä.
 • 29.4.2014 siivoustalkoot.
  Talkoisiin osallistui illan aikana noin 20 henkilöä.
 • 10.4.2014 Pajamäki-päivän kaikille avoin suunnittelutilaisuus Wanhassa Pajassa.
  Tilaisuuteen osallistui hallituksen jäsenten lisäksi kaksi henkilöä.
 • 15.5.2014 Taloyhtiöiden keskustelutilaisuus.
  Tilaisuuden erityisaiheena oli alueen rottatilanne. Rottien karkottamisesta alusti
  tilaisuudessa Jarkko Piispanen Anticimex Oy:sta.
 • 11.6.2014 Pajamäki-päivä.
  Tapahtuma oli suosittu ja keräsi arviolta 200 osallistujaa. Tapahtuman järjestelyihin
  osallistui noin 20 vapaaehtoista ja kuusi yhteistyökumppania (Siwa, Wanha Paja,
  Apteekkimarket, Aurin Salonki, Pajamäen Pallo-Veikot ja Pitäjänmäen seurakunta).
  Pääesiintyjinä toimivat pelimanniorkesteri Hermanni Turkki sekä Taikuri Valtteri.
  Lapsille järjestettiin ongintaa ja kasvomaalausta, ja alueella oli myös kirpputori.
  Vuoden pajamäkeläinen -palkinto luovutettiin Hannu Kolmoselle ja Petri Riikoselle
  (Pajamäen Pallo-Veikot) työstään Pajamäen jalkapallohallin eteen.
  Helsingin kaupunki myönsi tilaisuudelle tapahtuma-avustuksen.
 • 20.12.2014 Pajamäen joulujuhla.
  Juhla Pajamäen seurakuntakodilla keräsi arviolta 60 osallistujaa. Tilaisuudessa
  tarjottiin jouluisia herkkuja ja laulettiin joululauluja. Joulupukki vieraili juhlassa
  ja jakoi lapsille pienet lahjat.

Yhteystiedot

 • Haluatko tulla mukaan Pajamäki-seuran toimintaan tai yhteisiin talkoohommiin?
 • Onko mielessäsi asia, johon seuran tulisi kiinnittää huomiota tai ottaa kantaa?
 • Saitko hyvän idean tapahtumasta tai toiminnasta, joka kannattaisi toteuttaa?
 • Omaatko taitoja, jotka haluaisit valjastaa kaupunginosamme yhteiseen palvelemiseen?

Ota yhteyttä!

Pajamäki-seuran hallituksen yhteinen sähköposti: pajamakiseura@gmail.com

Pajamäki-seuran hallitus, palveluksessasi!

Pajamäki-seuran hallitus on joukko pajamäkeläisiä, joita yhdistää halu ja innostus toimia Stadin sympaattisimman kylän, sen asukkaiden ja lähiluonnon yhteiseksi hyväksi.

Hallituksen kokoonpano 2023:

Eija Korpelainen, puheenjohtaja
Viva Lappalainen, varapuheenjohtaja ja taloyhtiövastaava
Lea Åman, sihteeri
Markku Nervola, taloudenhoitaja
Sanna Saari-Salomeri, viestintävastaava
Daniel Csorba, hallituksen jäsen
Hanna Haglund, hallituksen jäsen
Minttu Minkkinen, hallituksen jäsen

Hallitus kokoontuu noin kahden kuukauden välein. Voit ottaa yhteyttä ja ehdottaa asioita pohdittavaksemme! Hallituksen yhteinen sähköpostiosoite: pajamakiseura(a)gmail.com

Pajamäki-seura

Pajamäki-seura ry on pieni ja vireä, jo vuonna 1960 perustettu kaupunginosayhdistys. Seura toimii monin tavoin Pajamäen ja pajamäkeläisten yhteiseksi hyväksi.

Pajamäki-seura

 • järjestää alueen asukkaille yhteisiä tapahtumia ja toimintaa
 • seuraa aluetta koskevia suunnitelmia ja tiedottaa niistä asukkaita
 • ottaa tarvittaessa kantaa aluetta koskeviin suunnitelmiin ja päätöksentekoon
 • kuuntelee asukkaiden tarpeita ja vie niitä mahdollisuuksien mukaan eteenpäin
 • pitää yhteyttä lähialueiden kaupunginosayhdistyksiin ja muihin toimijoihin
 • ylläpitää näitä verkkosivuja.

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään tavallisesti maaliskuussa. Seuran toimintaa toteuttaa vuosikokouksen nimittämä hallitus.

Pajamäki-seuran suurin ja näkyvin ponnistus on pajamäkeläisten yhteinen kesäjuhla, Pajamäki-päivä. Ideoita ja talkooväkeä otetaan ilomielin vastaan! Voit ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä: pajamakiseura@gmail.com

 

Liity jäseneksi!

Liittymällä Pajamäki-seuran jäseneksi tuet tapahtumien järjestämistä ja seuran toimintaa yhteisten asioiden edistämiseksi. Pääset myös mukaan toimimaan ja tutustut moniin Pajamäen muihin sympaattisiin ihmisiin!
Liity jäseneksi

 

Tervetuloa mukaan!