Valtaosa asukaskyselyyn vastanneista ei halua Vermoon jättikonsertteja

Desibelikartta (Vermon tapahtumapuistoa koskeva meluselvitys, Akukon)

Moni on huolissaan kodin ja koko alueen rauhan menettämisestä.

Espoon kaupunki ja Vermo Areena suunnittelevat Vermon raviradalle tapahtumapuistoa, jossa järjestettäisiin tulevaisuudessa muun muassa jättikonsertteja jopa 60 000 osallistujalle. Nämä puoleen yöhön saakka kestävät konsertit edellyttävät ympäristölupaa, jota hankkeelle ollaan hakemassa syksyn 2022 aikana. Tapahtumia voi järjestää myös ilman ympäristölupaa, mutta silloin niiden tulee päättyä viimeistään klo 22.

Pajamäki-seura toteutti heinäkuussa 2022 kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa erityisesti pajamäkeläisten mielipiteitä Vermoon suunnitteilla olevaa tapahtumapuistoa ja klo 24 saakka kestäviä jättikonsertteja kohtaan. Voit edelleen tutustua kyselyyn, vaikka vastausaika onkin jo päättynyt.

Verkossa toteutettuun kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 352 vastausta 12 eri postinumeroalueelta Helsingistä ja Espoosta. Eniten vastauksia tuli Leppävaarasta (Etelä- ja Pohjois-Leppävaara yhteensä 142 kpl), Pajamäestä (122 kpl) ja Pitäjänmäeltä (81 kpl). 

Suurin osa kyselyyn vastanneista vastustaa ympäristöluvan myöntämistä

Kaikista kyselyyn vastanneista 57 prosenttia vastustaa ympäristöluvan myöntämistä puoleen yöhön saakka kestäville konserteille. 36 prosenttia kannattaa ympäristöluvan myöntämistä ja 7 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan. 

Pajamäkeläisistä kyselyyn vastanneista 64 prosenttia vastustaa ja 28 prosenttia kannattaa ympäristöluvan myöntämistä konserteille. 8 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan. 

Suurin huolenaihe on konserteista koituva melu

Konserteista koituva melu on suurin huolenaihe sekä kaikkien että pajamäkeläisten vastaajien joukossa. Kaikista vastaajista 223 (63 %) ilmaisi olevansa huolissaan melusta, ja 136:lle melu on huolista ensisijaisin. 

”Jatkuvat tapahtumat luovat melusaasteisen ympäristön, jos joka viikonloppuilta on konsertteja.” 

”Mielestäni melua klo 24 saakka tuottavia ympäristöluvan alaisia tapahtumia ei kuulu järjestää paikoissa, joissa on paljon asutusta näin lähellä. Täällä asuu paljon lapsiperheitä ja ikäihmisiä, sekä töissä käyviä ihmisiä, joiden täytyy päästä nukkumaan hyvissä ajoin. Se on ennen kaikkea ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja kotirauhan kannalta erittäin tärkeää. On hyvin törkeää ja piittaamatonta edes suunnitella tuollaista tapahtumahanketta tällaiseen ympäristöön.”

Melu ei huoleta ainoastaan ihmisten, vaan myös Vermossa pysyvästi asuvien ravihevosten ja metsän eläinten kannalta. Vastaajista 144 (41 %) kertoi olevansa huolissaan hevosten hyvinvoinnista. 

”Eläinlääkärin lehdessä (HS 8.6.2022) kirjoitettu näkemys tallien suojasta melua vastaan on erikoinen. Onkohan ko. eläinlääkäri käynyt koskaan festareilla? Talliin kuuluu melua joka ei kuulu hevosten elämään ja varmasti stressaa eläimiä entisestään.”

Myös häiriökäyttäytymisen lisääntyminen ja liikennejärjestelyt mietityttävät

Melun jälkeen kyselyyn vastaajia huolestuttavat eniten häiriökäyttäytymisen lisääntyminen ja liikennejärjestelyt. Kaikista vastaajista 212 (60 %) pelkää, että tapahtumat lisäävät alueella häiriökäyttäytymistä kuten ilkivaltaa ja roskaamista. 

”Pajamäen ja Talin ympäristö on rauhallista aluetta, jossa ei ole meluhaittoja. Näin haluaisin jatkuvan. Lisäksi humalaiset ihmiset, häiriökäyttäytyminen ja roskaaminen kulkevat käsi kädessä isojen tapahtumien kanssa.”

Kymmenien tuhansien ihmisten sujuva ja turvallinen siirtyminen paikasta toiseen vaatii paljon tapahtumien järjestäjiltä. Logistiikka vaikuttaa niin tapahtumien osallistujiin kuin alueen asukkaisiin ja muihin alueella liikkuviin – riippumatta siitä, liikkuvatko ihmiset julkisilla liikennevälineillä, yksityisautoillen vaiko vaikkapa pyörällä tai jalan.

Kaikista kyselyyn vastanneista 188 (53 %) on huolissaan siitä, miten liikennejärjestelyt saadaan onnistumaan – tai mitä tapahtuu, jos ne eivät onnistu.

”Vermo on logistisesti kilpakumppaneihinsa verrattuna haastava. Ajoväylät Vermoon ovat lähinnä lähiön sisään- ja poisajoväyliä, joista riippuu tuhansien ympärillä asuvien päivittäinen kulkuyhteys. Liikennetukoksien aukeaminen ja ihmisten poispääsy on hidasta.”

”Kymmenet tuhannet ihmiset eivät mahdu kerralla ratikkaan eivätkä junaan, vaan heitä jää pysäkeille ja lähiympäristöön juopottelemaan ja metelöimään aamuyön tunneille asti.” 

”Huolestuttaa se osa yleisöstä, joka välttelee joukkoliikenteen ruuhkia tai yksinkertaisesti ei käytä joukkoliikennettä. He saapuvat autolla ja luonteva paikka jättää auto (sakko)parkkiin on Pajamäki.  Jo muutama tuhat ylimääräistä kauttakulkijaa sotkee Pajamäen rauhan, liikennejärjestelyt ja siisteyden. Konsertista poistuttaessa tilanne vielä pelottavampi.  Miten Mäkkylästä tulevia yleisömassoja estetään tukkimasta raidejokerin ratalinjaa?

Onko oma asuinalue enää entisensä?

Kaikkia huolenaiheita kokoavana teemana kyselyn avovastauksissa toistui se, miten tärkeänä asukkaat pitävät oman asuinalueen rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä. Pajamäessä viihdytään ja tänne on myös muutettu nimenomaan alueen rauhallisuuden vuoksi. Tästä kertoi myös vuonna 2020 toteutettu lähiluontoa koskenut kysely, jonka tuloksista voit lukea täältä: Tärkeä lähiluontomme

Monen vastaajan huolena on, että suurkonserttien myötä oman asuinalueen rauha menetetään ja kotiympäristö muuttuu perustavalla tavalla.

”Lähialue on rauhallinen ja luonnon ympäröimänä, johon mitkään konserttien aiheutuva melu ei sovi. Lisäksi alueella asustavat lukuisia luonnon eläimiä, joita melu häiritsisi.

”Tapahtumat kuuluvat kaupunkiin, mutta nyt suunniteltu toiminta on aivan liian suurta kotien keskelle. Ihmettelen kovasti, jos melulaskelmat puoltaisivat tätä hanketta. Mukava, turvallinen ja vehreä asuinympäristö ja riittävä lepo ovat tunnustetusti merkittävä osa ihmisen hyvinvointia.”

”Espoon hanke ja informaatiokin tehty Espoon kannalta. Myös Helsinkiä, erityisesti Pajamäkeä kuultava. Olipa melukartat piirretty miten ”objektiivisesti” tahansa, melu tulisi olemaan mittava Pajamäessä. Kartasta näkee hyvin, miten lyhyt matka stagelle on linnuntietä. Megatapahtumien lisäksi alueella saattaisi olla vähän väliä jotakin häppeningiä, mikä väistämättä vähentää rauhaa ihmisiltä, hevosilta, linnuilta jne.”

Vain 3 % kyselyyn vastanneista ei ole lainkaan huolissaan

Kyselyyn vastanneista yhteensä 36 % kannattaisi ympäristöluvan myöntämistä Vermon tapahtumapuistolle. Kuitenkin vain 3 % oli sitä mieltä, että Vermon suunnitelmat eivät huoleta heitä lainkaan.

Tapahtumapuistosta tekee vastaajien mukaan kiinnostavan erityisesti se, että kotoa olisi lyhyt matka tapahtumiin (49 %).  Seuraavaksi eniten vastaajia kiinnostaa Vermon raviradan tulevaisuus (34 %) ja artistit (31 %) sekä tapahtumien työllisyysvaikutukset (24 %). 

Vastaajista 41 % oli sitä mieltä, että mitkään edellä mainituista syistä (ja annetuista vastausvaihtoehdoista) syistä eivät saa heitä kiinnostumaan tapahtumapuistosta. 

Ehdotuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja

Huolten ohella kyselyyn vastanneet esittivät myös ratkaisuvaihtoehtoja erilaisiin huoliin ja haasteisiin: Osa voisi hyväksyä konsertit, jos ne päättyisivät viimeistään klo 22. Liikennejärjestelyitä ja myös mahdollista häiriökäyttäytymistä voitaisiin suitsia sulkemalla osa alueen kaduista vain asukkaiden käyttöön. Suorasanaisimmissa kommenteissa esitettiin, että tapahtumapuisto tulisi sijoittaa jonnekin muualle kauas asutuksesta – ja rakentaa Vermon raviradan paikalle mieluummin vaikka asuntoja. 

Pajamäki-seura huomioi kyselyn tulokset omissa kannanotoissaan

Ympäristöluvan myöntämiseen on mahdollista vaikuttaa siinä vaiheessa, kun Vermo Areena on jättänyt ympäristölupahakemuksen Espoon kaupungille. Espoon kaupungin ympäristöviranomaisen määrittelemät asianosaiset voivat jättää ympäristölupahakemusta koskevan muistutuksen. Muut kansalaiset voivat ilmaista kantansa jättämällä sitä koskevan mielipiteensä. 

Pajamäki-seurassa huomioimme kyselyn tulokset, kun laadimme seuran kannanoton tapahtumapuiston ympäristölupahakemukseen. 

Kokoamme asiaan liittyvää ajankohtaista tietoa artikkeliimme Vermon tapahtumapuisto.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Vermon tapahtumapuisto

Piirretty karttakuva suunnitellusta Vermon tapahtumapuistosta.
Vermon tapahtumapuiston maisemasuunnitelma. Lähde: Asukastilaisuus 14.6.2022

Vermon raviradalle on suunnitteilla tapahtumapuisto, jossa järjestettäisiin tulevaisuudessa muun muassa jättikonsertteja jopa 60 000 ihmiselle. Kokoamme tähän päivittyvään artikkeliin suunnitelmia koskevaa tilannetietoa.

Ympäristölupahakemuksen tilanne

Pajamäki-seuran lokakuussa saaman tiedon mukaan Vermon tapahtumapuistoa koskevaa ympäristölupahakemusta valmistellaan edelleen, ja se on määrä jättää syksyn 2022 aikana. Hakemuksen jättöaikataulu on siirtynyt lisämeluselvitysten johdosta. Ympäristölupahakemus koskee klo 24 saakka jatkuvia konsertteja ja muita tapahtumia.

Mielipidekysely

Pajamäki-seura toteutti heinäkuussa 2022 Vermon tapahtumapuiston suunnitelmia koskevan mielipidekyselyn. Kyselyyn saatiin yhteensä 352 vastausta Helsingistä ja Espoosta. Kyselyyn vastanneista valtaosa (57 %) vastustaa ympäristöluvan myöntämistä klo 24 saakka järjestettäville jättikonserteille. Lue lisää artikkelistamme Valtaosa asukkaista ei halua Vermoon jättikonsertteja.

Asukastilaisuus 14.6.2022

Tapahtumapuiston suunnitelmia esiteltiin Vermo Areenan ja Espoon kaupungin järjestämässä asukastilaisuudessa 14.6.2022. Asukastilaisuuden videotallenne poistui verkosta 9.7.2022. Voit kuitenkin tutustua seuraaviin materiaaleihin:

Ympäristölupa klo 24 saakka kestäville tapahtumille ja konserteille

Vermon ravirata Oy aikoo syksyllä 2022 hakea tapahtumapuistolle pysyvää ympäristölupaa klo 24 saakka kestävien konserttien ja festivaalien järjestämiseen.

Ympäristölupa sallisi klo 24 saakka kestävien konserttien järjestämisen yhteensä 10 tapahtumapäivänä, jotka ajoittuisivat touko-syyskuulle. Näiden lisäksi tapahtumapuistossa järjestettäisiin muita tapahtumia, joiden tulee päättyä klo 22 mennessä.

Kun ympäristölupahakemus on jätetty, voi siihen vaikuttaa jättämällä hakemusta koskevan muistutuksen (asianomaiset) tai mielipiteen (kaikki kansalaiset). Espoon ympäristöviranomainen päättää, mitkä tahot ovat asiassa asianomaisia.

Melutason arviointi ja vaikutus Pajamäkeen

Toteutuessaan Vermon tapahtumapuistosta ja erityisesti suurkonserteista koituisi melua lähiympäristöön. Oheinen kartta kuvaa arvioituja melutasoja Vermossa ja sitä ympäröivillä alueilla desibeleinä mitattuina. Mallinnuksessa on huomioitu Pajamäen sijainti Vermoa korkeammalla. Lähde: Vermon tapahtumapuistoa koskeva meluselvitys, Akukon.

Mitä mieltä olet tapahtumapuistosta ja suurkonserteista?

Pajamäki-seura kartoittaa kyselyn avulla pajamäkeläisten näkemyksiä tapahtumapuistoa ja suurkonsertteja kohtaan. Vastaa sähköiseen kyselyyn viimeistään 31.7.2022: Mielipidekysely Vermoon suunnitellusta tapahtumapuistosta. Ennen kyselyyn vastaamista voit tutustua 14.6.2022 järjestetyn asukastilaisuuden materiaaleihin (yllä).

Pajamäki-seuran hallitus huomioi Pajamäen asukkaiden vastaukset päättäessään näkemyksestä ja mahdollisista jatkotoimista. Mahdolliset muiden alueiden asukkaiden vastaukset luovutetaan pyynnöstä ao. alueiden asukasyhdistysten / -aktiivien käyttöön. Pajamäki-seuran hallituksen tavoitat osoitteesta pajamakiseura@gmail.com.

Tämä artikkeli on julkaistu 3.7.2022. Artikkelia on päivitetty viimeksi 29.7.2022.

Tue Pajamäki-seuraa jäseneksi liittymällä!

Pajamäki-seura huolehtii vapaahtoisvoimin kylän monista asioista ja lähiluonnosta. Voit tukea seuran toimintaa liittymällä sen jäseneksi.

Jäsenenä saat jäsenkirjeen sähköpostiisi tai postiluukkuusi muutaman kerran vuodessa. Jäsenenä voit myös vaikuttaa siihen, millaista toimintamme on ja tulla mukaan yhteiseen tekemiseen. Uudet ideat ja apukädet ovat aina tervetulleita!

Jäsenmaksu 2022

Vuonna 2022 jäsenmaksun suuruus on 15 euroa per henkilöjäsen ja 60 euroa per kannattajajäsen (esimerkiksi taloyhtiö, yritys tai yhdistys). Ohjeet vuoden 2022 jäsenmaksun maksamiseen sekä sähköisen jäsentietolomakkeen löydät täältä: Liity jäseneksi

Huom! Pyydämme, että myös vuoden 2021 jäsenet täyttäisivät jäsentietolomakkeen. Näin varmistamme, että jäsenten yhteystiedot pysyvät ajantasaisina. Jäsentietolomakkeen kautta voit lähettää myös terveisesi seuran hallitukselle.

Kiitos ja tervetuloa Pajamäki-seuraan!

Toimintasuunnitelma 2022

Vuonna 2022 Pajamäki-seura, käytössään olevien voimavarojen ja taloudellisen tilanteessa puitteissa:

 • seuraa aluetta koskevia suunnitelmia ja päätöksentekoa
 • tiedottaa asukkaita aluetta koskevista suunnitelmista ja päätöksistä
 • ottaa tarpeen mukaa kantaa kaavailtuihin muutoksiin
 • järjestää yhteistä toimintaa ja tapahtumia
 • ylläpitää kaupunginosan pajamaki-fi -verkkosivuja
 • tekee yhteistyötä muiden toimijoiden ja läheisten kaupunginosayhdistysten kanssa.

Lue lisää:

Pajamäki-seuran toimintakertomus 2021

Aurinkokuntamallin keskus (aurinko) Patterimäellä

Stadin sympaattisinkaan kylä ei välttynyt pandemian vaikutuksilta. Koska kohtaamisia ei voitu järjestää, toteutettiin vuoden 2021 tapahtumat verkon välityksellä tai omatoimisina. Vaikuttamistyö jatkui normaaliin tapaan.  

Vuonna 2021 Pajamäki-seuraan kuului 43 henkilöjäsentä, 6 kannattajajäsentä (taloyhtiötä) ja yksi kunniajäsen. Kiitos tuesta kaikille seuran jäsenille!

Tapahtumat vuonna 2021

 • 20.-27.2.2021 järjestettiin Jäähyväiset liito-oravan metsälle -polku Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä. Puihin ripustettiin kuvia liito-oravista sekä metsän eläimistä ja kasveista kertovia infotauluja. Suuren kuusen alle sai viedä kynttilän.
 • Pajamäki-seuran vuosikokous pidettiin Zoom-verkkokokouksena 31.3.2021.
 • Pajamäki laitetttin kesäkuntoon siivoustalkoissa 6.5.2021.
 • 1.11.2021 pidettiin verkkotapahtumana Apteekin taloa koskenut keskustelutilaisuus. Tilaisuuteen osallistuivat kaupungin arkkitehti Siv Nordström ja liikennesuunnittelija Eeva Väistö. Lue lisää: Asemakaavan muutos: Apteekin talo (Pajamäentie 10 ja 12)

Vaikuttaminen vuonna 2021

Raide-Jokeri

Pajamäki-seura puolusti Patterimäen lännenpuoleista liito-oravametsää oikeusprosessin viimeiseen vaiheeseen saakka: 8.1.2021 seura jätti yhdessä Pro Luonto ry:n kanssa asiasta valituslupapyynnön Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi lupapyynnön 18.2.2021, eikä siis käsitellyt valitustamme. Puunkaadot Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä alkoivat maanantaina 21.2.2021.

Kiista koski Raide-Jokerin ratalinjausta Pattermäkeä ympäröivään metsään alueille, jotka olivat liito-oravan ydinalueita. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (=pesäpuut sekä puut niiden välittömässä läheisyydessä) hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin nojalla kiellettyä. Suojelusta voi poiketa poikkeamisluvalla, jonka ehdot ovat tiukat. Mielestämme nämä ehdot eivät toteutuneet Patterimäen tapauksessa. Valitettavasti lopputulos oli kuitenkin toinen, ja menetimme metsän.

Lue lisää:


HSL:n liikennöintisuunnitelma 2021-2022: bussilinjat 14 ja 59

Osana liikennöintisuunnitelmaa 2021-2022 HSL lakkautti bussilinjan 14 ja korvasi sen linjalla 25 elokuusta 2021 alkaen. Lisäksi bussilinjan 59 reitti muutettiin niin, että se kulkee Pitäjänmäentietä Konalaan poikkeamatta Pajamäen kautta. Pajamäki-seura jätti muutoksista palautetta HSL:lle tammikuussa 2021. Taustaa ja lisätietoa: Muutoksia Pajamäen bussilinjoihin

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021

Helsingin maanalainen yleiskaava määrittelee kaupungin maanalaista rakentamista. Vuonna 2021 Helsingin kaupunki päätti uudesta maanalaisesta yleiskaavasta, johon on merkitty varaukset maanalaiselle varikkoluolalle Patterimäen alle sekä Lassila-Perkkaa -jätevesitunnelille.

Pajamäki-seura otti 26.3.2021 kantaa maanalaiseen yleiskaavaehdotukseen. Muistutuksessamme esitimme maanalaisesta kalliovarikosta luopumista, sillä toteutuessaan se merkitsisi rakentamista myös Patterimäkeä ympäröivään metsään. Lisäksi huomautimme, että jätevesitunneli ei saa aiheuttaa haittaa Pajamäessä jo sijaitseville tai mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettaville (taloyhtiöiden) maalämpökentille.

Helsingin kaupunki hyväksyi maanalaisen yleiskaavan syksyllä 2021. Maanalaista varikkoluolaa koskenut varaus jäi voimaan uuteen yleiskaavaan. Pajamäki-seura seuraa suunnitelmien mahdollista etenemistä ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa.

Asemakaavan muutos: Apteekin talo (Pajamäentie 10 ja 12)

Pajamäen keskustan kahdelle liikerakennustontille (Pajamäentie 10 ja 12) suunnitellaan uusia liiketiloja ja asumista: Nykyinen yksikerroksinen apteekkirakennus osoitteessa Pajamäentie 12 on tarkoitus purkaa. Tilalle on suunniteltu uusi 2-kerroksinen rakennus, jonka maantasokerrokseen tulisi liiketilaa päivittäistavarakaupalle ja sen 2. kerrokseen asuntoja. Asemakaavamuutoksen rinnalla tehdään myös mm. parkkipaikkaan sekä katu- ja liikennejärjestelyihin liittyviä suunnitelmia.

Pajamäki-seura järjesti marraskuussa 2021 asiasta keskustelutilaisuuden, johon osallistuivat myös kaupunginarkkitehti Siv Nordström ja liikennesuunnittelija Eeva Väistö Helsingin kaupungilta.

Lisäksi jätimme kaupungille asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeneen mielipiteen 5.11.2021. Siinä nostimme esiin erityisesti kaksi asiaa: 1) uuden rakennuksen tulee sopia ilmeeltään Pajamäen 60-luvun alun rakentamiselle ominaiseen tyyliin ja 2) uusi, lähemmäs Pajamäentietä ulottuva rakennus ei saa haitata liikenneturvallisuutta parkkipaikan ja Pajamäentien risteyksessä.

Lue lisää: Asemakaavan muutos: Apteekin talo

Uudet kerrostalot: Asemakaava 12477 kumoutui syksyllä 2020.

Meiltä kysytään aika ajoin siitä, mikä onkaan Pajamäentien alkupäähän suunniteltujen uusien kerrostalojen tilanne. Onkin ilo aina kerrata, että Helsingin hallinto-oikeus kumosi mm. näiden kerrostalojen rakentamista koskeneen asemakaavan lainvastaisena 29.9.2020. Alueelle ei ole tällä hetkellä suunnitteilla rakentamista. Pajamäki-seura seuraa tilannetta. Lue lisää: Asemakaava uusista kerrostaloista kaatui oikeudessa

Pajamäki-seuran hallitus 2021

Pajamäki-seuran hallituksen muodostivat vuonna 2021 Eija Korpelainen (puheenjohtaja), Markus Pyykkö (varapuheenjohtaja), Mervi Koponen (sihteeri) Markku Nervola (taloudenhoitaja), Sanna Saari-Salomeri (tiedotusvastaava), Daniel CsorbaHanna HaglundMervi Koponen ja Viva Lappalainen.

Jäsenenä tuet Pajamäki-seuraa


Pajamäki-seura huolehtii vapaahtoisvoimin Stadin sympaattisimman kylämme monista asioista ja lähiluonnosta. Voit tukea seuran toimintaa liittymällä sen jäseneksi. Vuonna 2022 jäsenmaksun suuruus on 15 euroa per henkilöjäsen ja 60 euroa per kannatusjäsen (esimerkiksi taloyhtiö, yritys tai yhdistys).

Seuran jäsenenä saat sähköpostiisi jäsenkirjeen muutaman kerran vuodessa. Jäsenenä voit myös vaikuttaa siihen, millaista toimintamme on ja tulla mukaan yhteiseen tekemiseen. Tervetuloa mukaan!

Ohjeet vuoden 2022 jäsenmaksun maksamiseen ja jäsentietolomake: Liity jäseneksi

Kiitos!Kutsu: Pajamäki-seuran vuosikokous 24.3.2022

Tervetuloa Pajamäki-seuran vuosikokoukseen torstaina 24.3.2022 klo 18.00!

Kokouksessa käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Lisäksi valitaan seuran hallitus vuodelle 2022. Sääntömääräisten asioiden lisäksi on mahdollisuus yhteiseen, vapaamuotoiseen keskusteluun.

Vuosikokous järjestetään verkkokokouksena. Ilmoittaudu mukaan viimeistään keskiviikkona 23.3.2022 lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pajamakiseura@gmail.com. Saat ennen kokouksen alkua sähköpostiisi linkin ja tarkemmat ohjeet verkkokokoukseen osallistumista varten.

Kokous on avoin kaikille pajamäkeläisille. Tervetuloa!

Asemakaavan muutos: apteekin talo (Pajamäentie 10 ja 12)

Pajamäen keskustan kahdelle liikerakennustontille (Pajamäentie 10 ja 12) suunnitellaan uusia liiketiloja ja asumista: 

 • Entinen yksikerroksinen apteekkirakennus osoitteessa Pajamäentie 12 on purettu. Tilalle on suunniteltu uusi kaksikerroksinen rakennus, jonka maantasokerrokseen tulisi liiketilaa päivittäistavarakaupalle ja sen 2. kerrokseen asuntoja. 
 • Liikerakennus osoitteessa Pajamäentie 10 säilyy. Apteekki on siirtynyt Pajamäentie 10:een. 
 • Asemakaavamuutoksen rinnalla tehdään myös mm. parkkipaikkaan sekä katu- ja liikennejärjestelyihin liittyviä suunnitelmia.

Ajankohtaista: Asemakaavaehdotus nähtävillä 27.9.2022 saakka

Uutta rakennusta ja sen läheisiä alueita (parkkipaikka, bussipäättäri, katualue) koskeva asemakaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla: Asemakaava nähtävillä: Pitäjänmäki, Pajamäentie 10-12 lähialueineen.

Monet asukkaiden 1.11.2021 keskustelutilaisuudessa esitettämät huomiot ja ehdotukset on ilahduttavalla tavalla otettu huomioon asemakaavaehdotuksessa. Tässä Pajamäki-seuran tiivistelmä keskeisimmistä suunnitelmista:

1. Uuden rakennuksen sijoittuminen suhteessa Pajamäentiehen

Asemakaavaluonnoksessa uusi rakennus oli sijoitettu hyvin lähelle Pajamäentien reunaa. Uudessa asemakaavaehdotuksessa rakennuksen kulmista vain toinen on kadun reunassa, ja päätyseinä on hieman vinottain suhteessa Pajamäentiehen. Talon päätyseinä näyttäisi nyt olevan suunnilleen samalla kohtaa ja samalla tavalla kuin jo puretun talon pääty suhteessa Pajamäentiehen.

2. Liikennejärjestelyt

 • Molemmat Pajamäentien ylittävät suojatiet säilyvät.  
 • Suojateiden välinen ajorata korotetaan.
 • Kaupunkipyörien pysäköintipaikka säilyy nykyisellä paikallaan. 
 • Autojen pysäköintipaikat säilyvät nykyisen jätteiden kierrätyspisteen vieressä.
 • Jätteiden kierrätyspiste poistuu kokonaan. Sen tilalle tulee pysäköintipaikka polkupyörille ja sähköpotkulaudoille.
 • Bussipysäkin risteysalueelle tulee Pajamäentien suuntainen jatkettu jalkakäytävä.
 • Palvelulinjan 201 päätepysäkki siirtyy päättärialueelle.
 • Linjan 201 nykyisen bussipysäkin lähelle tehdään varaus henkilöautojen sähkölatauspisteelle.
 • Vanha bussipysäkki ja kirjastoauton pysäkki Pajamäentie 6 kohdalla poistuvat.
 • Kirjastoauton pysähdyspaikka siirtyy korotetulle katualueelle Pajamäentie 12 ja 14 väliin.
 • Pajamäentien ja Poukamäentien isoon risteykseen on merkitty uusia autojen parkkipaikkoja lähelle lasten päiväkotia.


Asemakaavaehdotukseen voi ottaa kantaa jättämällä sitä koskevan muistutuksen viimeistään 27.9.2022.

Aiemmin tapahtunutta:

Keskustelutilaisuus 1.11.2021: Yhteenvetoa

Pajamäki-seura järjesti asemakaavan muutosta ja siihen liittyviä liikennejärjestelyjä koskeneen keskustelutilaisuuden verkossa maanantaina 1.11.2021. Tilaisuuteen osallistuvat arkkitehti Siv Nordström ja liikennesuunnittelija Eeva Väistö Helsingin kaupungilta. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisuudesta!

Tässä yhteenvetoa keskustelutilaisuudessa käsitellyistä aiheista ja niiden tilanteesta tällä hetkellä:

Pajamäentie 12 (apteekin pääty)

 • Tilanne: Nykyisen rakennuksen purkutyöt ovat alkamassa.
 • Suunnitelmassa uusi rakennus on nykyistä pidempi ja tulee siis lähemmäs Pajamäentietä kuin nykyinen apteekin talo. Sen ja Pajamäentien varteen jää vain normaalin levyinen jalkakäytävä (ks. myös kohta Suojatiet ja liikenneturvallisuus)
 • Katutasoon on tulossa päivittäistavarakauppa. Sisäänkäynti kauppaan on parkkipaikan puoleiselta sivulta / kulmasta. Tavarantoimitus kauppaan tapahtuu talon toiselta puolelta (“takaa”).

Pajamäentie 10 (johon apteekki siirtyy) 

 • Tilanne: Muutostöille on myönnetty rakennuslupa. 
 • Apteekin sisäänkäynnin luo ei saa ajaa autolla. Tämä koskee myös saattoliikennettä ja huoltoajoa. Tavarantoimitus apteekkiin tapahtuu puiston puolelta. 

Parkkipaikka 

 • Nykyisistä parkkiruuduista yksi (reunassa lähimpänä apteekkia) varataan invapaikaksi.
 • Nykyiset suuret kierrätysastiat poistuvat. Niiden tilalle tulee pyöräteline.

Suojatiet ja liikenneturvallisuus 

 • Suunnitelmissa ollut uusi “pohjois-eteläsuuntainen” kulkureitti bussipäättäriltä keskusviheriön kautta ostarille sekä siihen liittyvät uudet suojatiet herättivät keskustelua. Useat osallistujat pitivät uutta reittiä tarpeettomana varsinkin, kun sen toteuttaminen merkitsisi nykyisten suojateiden poistamista. Liikennesuunnittelijan mukaan suunnitelmasta voidaan luopua ja säilyttää nykyiset suojatiet Pajamäentien yli. 
 • Bussipäättärin ja Pajamäentien välissä sijaitsevan keskusviheriön / saarekkeen molemmille puolille tulee Pajamäentien suuntaiset jatketut ja korotetut jalkakäytävät. Autoilijat ja polkupyöräilijät ovat niiden kohdalla väistämisvelvollisia jalankulkijoihin nähden.
 • Keskustelua herätti myös uuden päätyrakennuksen koko. Rakennus on suunniteltu nykyistä pidemmäksi niin, että se sen ja Pajamäentien väliin jäisi vain normaalin jalkakäytävän levyinen kulkureitti. Keskustelussa nostettiin esiin huoli siitä, estääkö uusi rakennus näkyvyyden parkkipaikalta Pajamäentielle ja toisin päin. Mietittiin myös, onko lähelle katua työntyvä rakennus liian hallitseva Pajamäen keskustan muuhun ilmeeseen nähden.

Bussipysäkin alue

 • Bussin 25 lähtö- ja päätepysäkit sijaitsevat jatkossakin nykyisen bussipäättärin alueella. Lähtöpysäkki ei siis sittenkään siirry Pajamäentien varteen, kuten aiempaan suunnitelmaan oli kaavailtu. 
 • Bussin 201 (palvelulinja) pysäkki siirtyy Pajamäentie 7:n kohdalta bussipäättärille.
 • Bussin 201 pysäkki saattaa tulla nykyisen päättärin kohdalle Pajamäentie 9:n päätyyn, ja bussin 25 lähtöpysäkki vähän alemmas Pajamäentie 9:n ja Pajamäentie 11:n väliseen kohtaan. Tällä varmistetaan, että pitkä bussi ei estä pääsyä Pajamäentie 9:n pelastustielle tai parkkipaikoille. 
 • Kirjastoauton pysäkki jää nykyiselle paikalleen. 

Aikataulu

 • Syksy 2021: Asemakaavan muutoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Syksy 2022: Asemakaavaehdotus, joka esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä 2022. Tämän jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asemakaavaehdotuksen. Lopuksi kaupunginvaltuusto päättää siitä.
 • Katu- ja liikennesuunnitelmien (parkkipaikka, bussipysäkit, jatkettu jalkakäytävä) osalta muutokset voivat edetä asemakaavamuutosta nopeamminkin.

Lue lisää:

Osallistu OmaStadi-äänestykseen 6.10.-28.10!

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Helsinki käyttää sen kautta 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ehdotusten toteuttamiseen. Kaikki 12 vuotta täyttäneet kaupunkilaiset voivat osallistua äänestykseen, ja kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Kohennusta Pajamäen ulkoilureitteihin, leikkipaikkaan ja koirapuistoon

Pajamäki-seuran OmaStadi -ehdotuksella tavoitellaan kohennusta ulkoilureittien, ostarin leikkipaikan ja koirapuiston viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Ehdotamme muun muassa penkkien kunnostusta tai vaihtamista uusiin, lisää roskiksia ulkoilureittien varrelle, ostarin ilmoitustaulun kunnostusta, uusia leikkipuistovälineitä ostarin leikkipaikalle sekä kauan kaivattua valaistusta koirapuistoon. Kaupungin kustannusarvio ehdotukselle on 150 000 euroa.

Lue koko ehdotuksemme: Kohennusta Pajamäen ulkoilureitteihin, leikkipaikkaan ja koirapuistoon. Kiitos etukäteen äänestäsi!

Huomaathan, että voit antaa äänesi niin monelle ehdotukselle kuin alueen määrärahaan mahtuu!

Poimintoja muista kotikulmiemme ehdotuksista:

Tutustu kaikkiin ehdotuksiin:

Näin äänestämään:

Äänestykseen voivat osallistua kaikki 12 vuotta täyttäneet helsinkiläiset. Äänestysaika on 6.-28.10.2021.

Äänestää voi OmaStadi-verkkosivuston kautta (edellyttää sähköistä tunnistautumista) tai erikseen järjestettävissä äänestystilaisuuksissa mm. kirjastoissa. Esimerkiksi Pitäjänmäen kirjastossa voi äänestää keskiviikkoisin 13.10., 20.10. ja 27.10. klo 16.00–18.00. Koululaiset voivat osallistua äänestykseen myös Wilman kautta.

Voit äänestää sekä koko Helsinkiä koskevia että tietyn alueen ehdotuksia. Pajamäen alueen ehdotukset kuuluvat äänestyksessä läntiseen alueeseen.

Voit antaa äänesi niin monelle ehdotukselle, kuin alueen määrärahaan mahtuu. Esimerkiksi läntisen alueen määräraha on yhteensä 122 890 euroa. Koko Helsinkiä koskevien ehdotusten määräraha on yhteensä 1 760 000 euroa.

Lue lisää äänestämisestä:

Bussilinjat muuttuvat maanantaina 16.8.2021

Pajamäen bussipysäkki
Bussilinja 14 muuttuu 16.8.2021 linjaksi 25.

Useat pajamäkeläisten käyttämät bussilinjat muuttuvat 16.8. alkaen. Kokosimme tähän artikkeliin keskeisimmät muutokset:

Uusi bussilinja 25 korvaa linjan 14

 • Bussilinja 14 lakkautetaan. Sen korvaa uusi linja 25. 
 • Linja 25 kulkee Pajamäestä Kamppiin Mechelininkadun kautta. 
 • Reitti: Pajamäki – Huopalahdentie – Paciuksenkatu – Mechelininkatu – Kampin terminaali
 • Linjan vuoroväli harvenee linjaan 14 nähden. 

Bussilinja 59 ei poikkea Pajamäkeeen 

 • Linjan 59 päätepysäkki siirtyy Pajamäestä Malminkartanoon. 
 • Bussi 59 ei poikkea Pajamäkeen, vaan kulkee Pitäjämäentietä pitkin. 
 • Linjan vuoroväli tihenee nykyisestä. 

Muutoksia muissa lähialueiden bussilinjoissa

 • Bussilinjat 39 ja 39N lakkautetaan. Niiden tilalle tulee uusi runkolinja 30 (Myyrmäki – Pitäjänmäki – Munkkivuori – Kamppi – Eira) 
 • Bussilinja 51 lakkautetaan. Sen palvelua korvaavat uusi poikittainen arkilinja 53 (Uusmäki – Pitäjänmäki – Pohjois-Haaga – Oulunkylä – Arabia) sekä bussilinjan 59 reittimuutos.
 • Bussilinja 38 lakkautetaan. 
 • Bussilinja 18 lakkautetaan. Sen korvaa uusi runkolinja 20 (Munkkivuori – Kamppi – Eira) 

Lue lisää:

Älä tee nuotiota Patterimäelle

Laiton nuotiopaikka Patterimäellä
Nuotion tekeminen Patterimäelle ei ole sallittua. Kuvaaja: Sanna Saari-Salomeri

Annetaan myös kelopuiden ja linnoitusrakennelmien olla rauhassa. 

Kesäiltaa on mitä ihaninta viettää luonnossa – hyvässä seurassa tai omassa rauhassaan. Nuotion tekeminen ei kuitenkaan kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan vaatii aina maanomistajan luvan. Helsingissä tulenteko on sallittua ainoastaan sille tarkoitetuissa keittokatoksissa.

Patterimäellä tulenteko on aina kiellettyä. Kuvan nuotiopaikka sijaitsee Patterimäellä ja kertoo monesta ajattelemattomasta teosta: 

 • Kaupunkiluontoon ja Helsingin puistoihin ei ylipäätään saa tehdä nuotioita.  
 • Nuotiota ja nuotiopaikan istuinpenkkiä varten on kaadettu kelopuu. Puita – myöskään keloja – ei saa kaataa eikä muutoin vahingoittaa.
 • Vaikuttaa siltä, että nuotiopaikan rakentamiseen on käytetty linnoitusrakennelmasta irrotettuja kiviä. Patterimäen linnoitusrakennelmat ovat muinaismuistolailla suojeltuja, eikä niitä saa vahingoittaa.

Mitä teen, jos näen laittoman nuotion Patterimäellä tai muualla kaupunkiluonnossa?

Voit mennä kertomaan ihmisille nuotion ääressä, että nuotion pitäminen tällä paikalla ei ole sallittua. Jos tämä ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta, voit ilmoittaa asiasta poliisille soittamalla numeroon 112. Ilmoittaminen on tärkeää, jotta vältytään ruohikko- ja metsäpalon vaaralta.

Laittomista tulisijoista tai ilkivallan jäljistä kannattaa ilmoittaa myös Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.  

Saako Helsingin kaupunkiluonnossa grillata tai laittaa ruokaa retkikeittimellä?

Helsingin puistoissa saa grillata ja valmistaa ruokaa retkikeittimellä seuraavia pelisääntöjä noudattaen:  

 • Kaupungin omaisuutta ei saa vahingoittaa eikä ympäristöä roskata. 
 • Kertakäyttögrilliä ei saa käyttää metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana.  
 • Grillin tulee sijaita palamattomalla, kovalla pinnalla, kuten hiekalla. Se ei saa olla nurmikolla. Tämä koskee myös jalallisia grillejä. Näin siksi, että jopa pallogrilli säteilee lämpöä alas ja nurmikko kuivuu grillin alta. 
 • Roskikseen ei saa laittaa kuumaa jätettä. Roskis vahingoittuu kuumuudesta, ja esimerkiksi syväsäiliöiden sisäosien uusiminen on hyvin kallista.

Kaupungin luonnonsuojelualueilla ja Suomenlinnassa grillaus on kielletty. Patterimäen laelle on suunnitteilla luonnonsuojelualue. 

Kuvan nuotiopaikasta on ilmoitettu Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalveluun ja Museovirastolle. Kuva on otettu 6.6.2021.

Lue lisää:

Maanalainen yleiskaava 2021

Maanalainen yleiskaava 2021 Pajamäen kohdalla. Lila suorakulmio on varikkoluola ja lila viiva on Lassila-Perkkaa jätevesitunneli. Raide-Jokerin tunneli on merkitty sinisellä kaarella.

Helsingin kaupunkiin valmistellaan parhaillaan uutta maanalaista yleiskaavaa. Maanalaisella yleiskaavalla ohjataan tunneleiden ja muiden maanalaisten rakenteiden rakentamista kaupungin alueelle. 

Pajamäen alueella maanalainen yleiskaavaehdotus merkitsisi 1) varausta Patterimäen alle sijoitettavaa varikkoluolaa varten sekä 2) uuden Perkkaa-Lassila -jätevesitunnelin rakentamista Pajamäen asuinalueen halki.    

Maanalainen yleiskaavaehdotus oli esillä ja kommentoitavana keväällä 2021. Pajamäki-seura jätti 26.3.2021 ehdotusta koskevan muistutuksen, jossa se kiinnitti huomion seuraaviin seikkoihin: 

 • Toteutuessaan Patterimäen varikkoluola edellyttää myös maanpäällistä rakentamista kuten huoltorakennuksia ja teknisiä kuiluja mm. ilmanvaihtoa varten. Nämä rakennelmat sijoittuisivat suojellun linnoitusalueen välittömään läheisyyteen sekä Patterimäkeä ympäröivään metsään. Varikkoluola aiheuttaisi myös lisääntyvää liikennettä Takka- ja Arinatiellä. Pajamäki-seura esitti muistutuksessaan, että Patterimäen varikkoluolaa koskevista suunnitelmista luovutaan.
   
 • Osassa Pajamäen taloyhtiöitä on pohdittu mahdollisuutta siirtyä kaukolämmöstä maalämpöön. Yksi taloyhtiöistä on tämän muutoksen jo toteuttanutkin. Maalämmön talteenotto edellyttää taloa kohden yli kymmenen noin 300 metrin syvyisen lämpökaivon poraamista kallioon talon ja tontin alle. Pajamäki-seura esitti muistutuksessaan, että Perkkaa-Lassila -jätevesitunnelin rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa jo olemassa olevalle maalämpökentälle tai estää uusien toteuttamista Pajamäen alueella.
 • Pajamäki-seura huomauttaa muistutuksessaan lisäksi, että mikäli jätevesitunnelin rakentaminen edellyttää toimia maan pinnalla, ne eivät saa aiheuttaa haittaa muinaismuistolailla suojellulle Patterimäen linnoitukselle eikä arvokkaaksi luokitellulle metsälle liito-oravan jäljellä olevine lisääntymis- ja levähdyspaikkoineen. 

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi yleiskaavaehdotuksen kokouksessaan 27.4.2021. Se kertoo vastineessaan 27.4.2021, että

 • Perkkaa-Lassila -jätevesitunnelin tarkkaa linjausta ei ole päätetty. Tunneliin ei liity maanpäällistä rakentamista lukuun ottamatta tuuletusputkia, ja mahdolliset maalämpökaivot huomioidaan linjauksen suunnittelussa.
 • Patterimäen varikkoluolan maanpäälliset rakennelmat voidaan toteuttaa ympäristön luontoarvot huomioiden. Pajamäki-seura kyseenalaistaa tämän, sillä aiemman asemakaavan 12477 mukaan varikkoluola tarvitsee kolme raitisilmakuilua ja yhden poistoilmakuilun. Raitisilmakuilujen maanpäällisen rakenteen korkeus on noin 3 m ja vapaa poikkipinta 12 m2. Poistoilmakuilun korkeus on vastaavasti vähintään 5 m ja vapaa poikkipinta 12 m2. Nämä maanpäälliset rakenteet sijoittuvat Patterimäen idänpuoleiseen metsään.

Seuraavaksi maanalainen yleiskaavaehdotus siirtyy kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 31.5.2021. Kaupunginvaltuusto tekee siitä lopullisen päätöksen vuoden 2021 aikana.