Pajamäen bussilinjat muuttuvat

Pajamäen kaupunginosaa koskee useampi reittimuutos, jotka heikentävät joukkoliikenteen palvelutasoa.
  • Linja 59 lakkaa kulkemasta Pajamäkeen elokuussa 2021 osana poikittaisliikenteen kehittämistä.
  • Linjan 14 vuoroväli harvennetaan myös ruuhka-aikaan.
  • Uusi runkolinja 200 ei pysähdy Pajamäen risteyksen lähimmillä pysäkeillä.
Pajamäki-seura on lähettänyt HSL:lle seuraavan palautteen. Palautetta voi laittaa osoitteessa: https://www.hsl.fi/palaute

Kysymyksiä Pajamäkeä koskevista linjamuutoksista (reitit 14, 59 ja 200)

1. HSL kertoo sivuillaan, että ”suunnitelmia tehdään yhdessä asukkaiden ja suunnittelualueilla liikkuvien ihmisten kanssa”. Millä tavoin Pajamäen asukkaat on huomioitu tai tullaan huomioimaan suunnitelmissa? Muutokset heikentävät julkisen liikenteen vaihtoehtoja sekä pidentävät matkaa lähimmälle pysäkille, ja sitä kautta edelleen matkan kokonaisaikaa. Pajamäessä asuu paljon iäkkäitä ihmisiä, joille kävelyetäisyyden huomattava kasvaminen on merkittävä haitta.

2.  Miten linjaa 14 koskevissa suunnitelmissa on huomioitu koululaiset, ja perustellaan harvempi liikennöinti arkiaamuisin? Pajamäkeläisille koulupiirin mukaiset lähikoulut ovat Munkkivuoren ala-asteen koulu sekä Munkkiniemen yhteiskoulu, ja koulumatkoja varten saa koulumatkaetuuden (HSL:n koululaislippu).

3. Muutokset lisäävät jalankulkijoita Pajamäen risteyksen alueelle. Miten bussia käyttävien turvallisuus on huomioitu, kun muutokset on tarkoitus toteuttaa silloin, kun Raide-jokerin työmaa Pitäjänmäentien alueella on vielä kesken? Esimerkiksi pieniä koululaisia varten Pitäjänmäentien alikulun tulisi olla valmis.

Saamamme vastaus:

HSL tekee linjastosuunnitelmia vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa, kuten Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman yhteydessä, jolloin linjaa 59 päätettiin jatkaa Pitäjänmäentieltä Konalantielle ja edelleen Malminkartanoon. Pajamäkeä lähin asukastilaisuus järjestettiin tuolloin Munkkiniemessä. Linjastosuunnitelman raportissa (https://www.hsl.fi/sites/default/files/helsingin_poikittaislinjasto_kehittamissuunnitelma_4_2019.pdf) todetaan linjan 59 osalta, että ”Linja 59 poistuu Pajamäestä, mistä on noin 500 metrin kävelymatka Pitäjänmäentielle. Pajamäkeä palvelevat edelleen linjat 14 ja 201. Jatkotyössä selvitetään, voisiko puolet linjan 59 ruuhka-ajan lähdöistä ajaa Pajamäkeen linjana 59B, jolloin sekä Pajamäkeen että Malminkartanoon ajettaisiin ruuhka-aikoina noin 10 minuutin vuorovälillä. Tällöin kuormitetun runko-osuuden Sompasaari–Pitäjänmäki vuoroväli voisi olla noin 5 minuuttia eli hieman tiheämpi kuin mikäli linjan 59 kaikki lähdöt ajettaisiin Malminkartanoon asti.” Vaikka linjan 59 B-variantista ei siis olekaan vielä tehty päätöstä, linjan 59 vuorotarjonta lähes tuplaantuu nykyisestään.

Linjan 14 tulevan muutoksen osalta vuorovaikutusta ei järjestetty. Koska Pajamäen kysyntä on pientä ja kävelyetäisyys Pitäjänmäentielle valtaosalle alueen asukkaista mahdollinen, ei Pajamäkeen katsottu olevan tarvetta järjestää perustasoa tiheämpää joukkoliikenteen tarjontaa. HSL:n suunnitteluohjeen mukaan Pajamäen kaltaisilla Helsingin esikaupunkialueilla, jotka kuuluvat 4 tähden palvelutasoalueeseen, tavoitteena on enintään 500 metrin linnuntie-etäisyys runko- tai raideliikenteen pysäkille, mutta etäisyys voi maksimissaan olla 800 metriä. Mikäli alueella ei ole runko- tai raideliikennettä, sovelletaan 4 tähden alueilla tavallisen bussiliikenteen pysäkille 400 metrin tavoite-etäisyyttä ja 600 metrin maksimietäisyyttä. Pajamäessä toteutuvat jatkossakin suunnitteluohjeen mukaiset tavoite-etäisyydet.

Linjan 14 reittimuutoksen myötä Pajamäestä on edelleen vaihdoton keskustayhteys Kamppiin saakka, mutta ruuhka-aikojen vuoroväli harvenee. Vuoroväli on kuitenkin riittävä Pajamäen kysynnälle, sillä aamuruuhkankin aikana linjalle on noussut keskimäärin alle kymmenen matkustajaa per vuoro. Pajamäestä on myös lyhyt kävely-yhteys Pitäjänmäentielle ja Talin siirtolapuutarhan pysäkille, josta on tiheä yhteys keskustaan ja Pasilaan sekä runkolinjan 550 ja tulevan Raide-Jokerin myötä sekä Espoon että Itä-Helsingin suuntaan. Merkittävä osa linjan 14 nykyisistä matkustajista siirtyy käyttämään uusia runkolinjoja, joten linjan 14 kuormitus tulee todennäköisesti olemaan jatkossa aiempaa vähäisempää. Kampissa linja 14 tulee lähtemään eri paikasta kuin runkolinjat, joten sen kyytiin nousevat lähinnä ne, jotka eivät tiheästi kulkevilla runkolinjoilla 20 (nykyinen 18) ja 30 (nykyinen 39) määränpäähänsä pääse
.
Raide-Jokerin rakentuessa Takkatien pysäkeistä eteläisempi poistuu käytöstä. Tällöin runkolinjoille otetaan käyttöön Talin siirtolapuutarhan pysäkkipari ja Takkatien Espoon suunnan pysäkki jää pois runkolinjojen käytöstä. Pitäjänmäentien alikulun rakentamisen aikataulusta meillä ei ole tarkkaa tietoa. Asiaa kannattaa tiedustella suoraan Raide-Jokeri -allianssilta.

Ystävällisin terveisin

Petteri Kantokari
joukkoliikennesuunnittelija