Pajamäki-seuran toimintakertomus 2021

Aurinkokuntamallin keskus (aurinko) Patterimäellä
Ursa ey:n aurinkokuntamallin keskus Patterimäen laella. Kuva: Janne Salomeri

Stadin sympaattisinkaan kylä ei välttynyt pandemian vaikutuksilta. Koska kohtaamisia ei voitu järjestää, toteutettiin vuoden 2021 tapahtumat verkon välityksellä tai omatoimisina. Vaikuttamistyö jatkui normaaliin tapaan.  

Vuonna 2021 Pajamäki-seuraan kuului 43 henkilöjäsentä, 6 kannattajajäsentä (taloyhtiötä) ja yksi kunniajäsen. Kiitos tuesta kaikille seuran jäsenille!

Tapahtumat vuonna 2021

  • 20.-27.2.2021 järjestettiin Jäähyväiset liito-oravan metsälle -polku Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä. Puihin ripustettiin kuvia liito-oravista sekä metsän eläimistä ja kasveista kertovia infotauluja. Suuren kuusen alle sai viedä kynttilän.
  • Pajamäki-seuran vuosikokous pidettiin Zoom-verkkokokouksena 31.3.2021.
  • Pajamäki laitetttin kesäkuntoon siivoustalkoissa 6.5.2021.
  • 1.11.2021 pidettiin verkkotapahtumana Apteekin taloa koskenut keskustelutilaisuus. Tilaisuuteen osallistuivat kaupungin arkkitehti Siv Nordström ja liikennesuunnittelija Eeva Väistö. Lue lisää: Asemakaavan muutos: Apteekin talo (Pajamäentie 10 ja 12)

Vaikuttaminen vuonna 2021

Raide-Jokeri

Pajamäki-seura puolusti Patterimäen lännenpuoleista liito-oravametsää oikeusprosessin viimeiseen vaiheeseen saakka: 8.1.2021 seura jätti yhdessä Pro Luonto ry:n kanssa asiasta valituslupapyynnön Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi lupapyynnön 18.2.2021, eikä siis käsitellyt valitustamme. Puunkaadot Patterimäen lännenpuoleisessa metsässä alkoivat maanantaina 21.2.2021.

Kiista koski Raide-Jokerin ratalinjausta Pattermäkeä ympäröivään metsään alueille, jotka olivat liito-oravan ydinalueita. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (=pesäpuut sekä puut niiden välittömässä läheisyydessä) hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin nojalla kiellettyä. Suojelusta voi poiketa poikkeamisluvalla, jonka ehdot ovat tiukat. Mielestämme nämä ehdot eivät toteutuneet Patterimäen tapauksessa. Valitettavasti lopputulos oli kuitenkin toinen, ja menetimme metsän.

Lue lisää:


HSL:n liikennöintisuunnitelma 2021-2022: bussilinjat 14 ja 59

Osana liikennöintisuunnitelmaa 2021-2022 HSL lakkautti bussilinjan 14 ja korvasi sen linjalla 25 elokuusta 2021 alkaen. Lisäksi bussilinjan 59 reitti muutettiin niin, että se kulkee Pitäjänmäentietä Konalaan poikkeamatta Pajamäen kautta. Pajamäki-seura jätti muutoksista palautetta HSL:lle tammikuussa 2021. Taustaa ja lisätietoa: Muutoksia Pajamäen bussilinjoihin

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021

Helsingin maanalainen yleiskaava määrittelee kaupungin maanalaista rakentamista. Vuonna 2021 Helsingin kaupunki päätti uudesta maanalaisesta yleiskaavasta, johon on merkitty varaukset maanalaiselle varikkoluolalle Patterimäen alle sekä Lassila-Perkkaa -jätevesitunnelille.

Pajamäki-seura otti 26.3.2021 kantaa maanalaiseen yleiskaavaehdotukseen. Muistutuksessamme esitimme maanalaisesta kalliovarikosta luopumista, sillä toteutuessaan se merkitsisi rakentamista myös Patterimäkeä ympäröivään metsään. Lisäksi huomautimme, että jätevesitunneli ei saa aiheuttaa haittaa Pajamäessä jo sijaitseville tai mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettaville (taloyhtiöiden) maalämpökentille.

Helsingin kaupunki hyväksyi maanalaisen yleiskaavan syksyllä 2021. Maanalaista varikkoluolaa koskenut varaus jäi voimaan uuteen yleiskaavaan. Pajamäki-seura seuraa suunnitelmien mahdollista etenemistä ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa.

Asemakaavan muutos: Apteekin talo (Pajamäentie 10 ja 12)

Pajamäen keskustan kahdelle liikerakennustontille (Pajamäentie 10 ja 12) suunnitellaan uusia liiketiloja ja asumista: Nykyinen yksikerroksinen apteekkirakennus osoitteessa Pajamäentie 12 on tarkoitus purkaa. Tilalle on suunniteltu uusi 2-kerroksinen rakennus, jonka maantasokerrokseen tulisi liiketilaa päivittäistavarakaupalle ja sen 2. kerrokseen asuntoja. Asemakaavamuutoksen rinnalla tehdään myös mm. parkkipaikkaan sekä katu- ja liikennejärjestelyihin liittyviä suunnitelmia.

Pajamäki-seura järjesti marraskuussa 2021 asiasta keskustelutilaisuuden, johon osallistuivat myös kaupunginarkkitehti Siv Nordström ja liikennesuunnittelija Eeva Väistö Helsingin kaupungilta.

Lisäksi jätimme kaupungille asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeneen mielipiteen 5.11.2021. Siinä nostimme esiin erityisesti kaksi asiaa: 1) uuden rakennuksen tulee sopia ilmeeltään Pajamäen 60-luvun alun rakentamiselle ominaiseen tyyliin ja 2) uusi, lähemmäs Pajamäentietä ulottuva rakennus ei saa haitata liikenneturvallisuutta parkkipaikan ja Pajamäentien risteyksessä.

Lue lisää: Asemakaavan muutos: Apteekin talo

Uudet kerrostalot: Asemakaava 12477 kumoutui syksyllä 2020.

Meiltä kysytään aika ajoin siitä, mikä onkaan Pajamäentien alkupäähän suunniteltujen uusien kerrostalojen tilanne. Onkin ilo aina kerrata, että Helsingin hallinto-oikeus kumosi mm. näiden kerrostalojen rakentamista koskeneen asemakaavan lainvastaisena 29.9.2020. Alueelle ei ole tällä hetkellä suunnitteilla rakentamista. Pajamäki-seura seuraa tilannetta. Lue lisää: Asemakaava uusista kerrostaloista kaatui oikeudessa

Pajamäki-seuran hallitus 2021

Pajamäki-seuran hallituksen muodostivat vuonna 2021 Eija Korpelainen (puheenjohtaja), Markus Pyykkö (varapuheenjohtaja), Mervi Koponen (sihteeri) Markku Nervola (taloudenhoitaja), Sanna Saari-Salomeri (tiedotusvastaava), Daniel CsorbaHanna HaglundMervi Koponen ja Viva Lappalainen.

Jäsenenä tuet Pajamäki-seuraa


Pajamäki-seura huolehtii vapaahtoisvoimin Stadin sympaattisimman kylämme monista asioista ja lähiluonnosta. Voit tukea seuran toimintaa liittymällä sen jäseneksi. Vuonna 2022 jäsenmaksun suuruus on 15 euroa per henkilöjäsen ja 60 euroa per kannatusjäsen (esimerkiksi taloyhtiö, yritys tai yhdistys).

Seuran jäsenenä saat sähköpostiisi jäsenkirjeen muutaman kerran vuodessa. Jäsenenä voit myös vaikuttaa siihen, millaista toimintamme on ja tulla mukaan yhteiseen tekemiseen. Tervetuloa mukaan!

Ohjeet vuoden 2022 jäsenmaksun maksamiseen ja jäsentietolomake: Liity jäseneksi

Kiitos!