Yleiskaava ja Patterimäen asemakaava

PatterimäenRakentaminen

Pajamäen aluetta koskevia kaava-asioita on nyt meneillään kaksi, ja ne liittyvät toisiinsa Patterimäen ja Pitäjänmäentien väliin suunniteltavan asuntorakentamisen osalta. Pajamäki-seura on tehnyt kaavoista muistutuksia ja valituksia, jotka löydät sivulta kannanotot.

1. Patterimäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 12477
Patterimäen ja Pitäjänmäentien väliin suunnitellaan 15 kerrostalon  rakentamista. Talot ovat 4-8 -kerroksisia ja ne sijaitsevat pääosin alla mainitun yleiskaavan A1-alueella. Lisäksi Patterimäen länsipuolelle on kaavoitettu Staran 2-3 -kerroksinen varasto- ja toimistorakennus sekä polttoaineen jakelupiste siihen, missä bussipysäkiltä lähtevä kävelytie yhtyy Arinatiehen.

Lue lisää alla olevista linkeistä:

2. Helsingin uusi yleiskaava
Yleiskaava sisältää Pajamäen ympäristön osalta seuraavia asioita

  • tiheää asuntorakentamista Patterimäen ja Pitäjänmäentien väliseen metsään (tummanruskea A1-alue kartalla)
  • asuntorakentamisen tihentämistä Pajamäen sisällä ja ympärillä (ruskea A2-alue kartalla)
  • palvelukeskusta-alue Teknoksen viereen (punainen C1-alue kartalla)

Pajamäki-seura teki hallinto-oikeuteen valituksen yleiskaavasta näiltä osin. Hallinto-oikeus kumosi tiheän asuntorakentamisen A1-alueen Pajamäen alkupäästä sekä palvelukeskusta-alueen C1 Teknoksen ympäriltä junarataan ja Takkakujaan asti, koska kaavassa ei ole huomioitu Teknoksen tehdastoimintaan tarvittavia suoja-alueita tarvittavissa määrin. Helsingin kaupunki valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), mutta KHO ei kumonnut sitä päätöksessään 8.11.2018. Asuntorakentamisen tihentämistä Pajamäen sisällä ja sen länsi- ja eteläpuolella hallinto-oikeus ei kumonnut.

yleiskaavaPajamäenAlueella

Lue lisää alla olevista linkeistä: