Toimintasuunnitelma 2015

(Hyväksytty Pajamäki-seuran vuosikokouksessa 1.4.2015)

 

Pajamäki-seura ry:n hallitus
Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti. Se seuraa aluetta koskevaa päätöksentekoa ja suunnitelmia, kuuntelee asukkaiden tarpeita, järjestää yhteisiä tapahtumia, tiedottaa ja osallistuu alueen kehittämiseen. Hallituksen jäsenet osallistuvat Kotiseutuliiton, HELKA:n ja läntisten kaupunginosayhdistysten tapahtumiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Ympäristö
Seuran erityisen kiinnostuksen kohteena on Pajamäen ja sen ympäristön viihtyvyyden säilyttäminen pitkälti nykyisenlaisena. Helsingin yleiskaavasuunnitelmia seurataan tiiviisti ja otetaan tarpeen mukaan kantaa kaavailtuihin muutoksiin. Samoin seurataan ja tarvittaessa kommentoidaan Raide-jokeria koskevia suunnitelmia.

Yhteistyö
Vuonna 2015 Pajamäki-seura lisää ja kehittää yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

Tapahtumat

  • Pajamäki-seuran vuosikokous ja sen yhteydessä Helsingin yleiskaavoitusta koskeva keskustelutilaisuus 1.4.2015
  • Pajamäen siivoustalkoot toukokuussa*
  • Pajamäki-päivä kesäkuussa
  • Pajamäen joulujuhla joulukuussa 2015
  • Muuta toimintaa ja tapahtumia tarpeen ja alueen asukkaiden aloitteiden ja / tai innostuksen mukaan

Tiedotus

  • Ilmoitukset Pajamäen ilmoitustauluilla ja porraskäytävissä
  • Pajamäkeläiset-ryhmä facebookissa
  • Pajamäen verkkosivut (uudistumassa)

Pajamäki-seura tiedottaa aluetta koskevasta päätöksenteosta ja suunnitelmista em. kanavin ja välinein.

Jäsenistö
Tavoitteena on vuoden 2015 aikana lisätä Pajamäki-seuran tunnettuutta pajamäkeläisten keskuudessa, saada mukaan uusia toimijoita ja lisätä siten seuran vaikutusmahdollisuuksia päättäjien suuntaan.

 

*) Pajamäki-päivän ajankohdaksi on vuosikokokouksen jälkeen päätetty 22.8.2015.