Valtaosa asukaskyselyyn vastanneista ei halua Vermoon jättikonsertteja

Desibelikartta (Vermon tapahtumapuistoa koskeva meluselvitys, Akukon).

Moni on huolissaan kodin ja koko alueen rauhan menettämisestä.

Espoon kaupunki ja Vermo Areena suunnittelevat Vermon raviradalle tapahtumapuistoa, jossa järjestettäisiin tulevaisuudessa muun muassa jättikonsertteja jopa 60 000 osallistujalle. Nämä puoleen yöhön saakka kestävät konsertit edellyttävät ympäristölupaa, jota hankkeelle ollaan hakemassa syksyn 2022 aikana. Tapahtumia voi järjestää myös ilman ympäristölupaa, mutta silloin niiden tulee päättyä viimeistään klo 22.

Pajamäki-seura toteutti heinäkuussa 2022 kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa erityisesti pajamäkeläisten mielipiteitä Vermoon suunnitteilla olevaa tapahtumapuistoa ja klo 24 saakka kestäviä jättikonsertteja kohtaan. Voit edelleen tutustua kyselyyn, vaikka vastausaika onkin jo päättynyt.

Verkossa toteutettuun kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 352 vastausta 12 eri postinumeroalueelta Helsingistä ja Espoosta. Eniten vastauksia tuli Leppävaarasta (Etelä- ja Pohjois-Leppävaara yhteensä 142 kpl), Pajamäestä (122 kpl) ja Pitäjänmäeltä (81 kpl). 

Suurin osa kyselyyn vastanneista vastustaa ympäristöluvan myöntämistä

Kaikista kyselyyn vastanneista 57 prosenttia vastustaa ympäristöluvan myöntämistä puoleen yöhön saakka kestäville konserteille. 36 prosenttia kannattaa ympäristöluvan myöntämistä ja 7 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan. 

Pajamäkeläisistä kyselyyn vastanneista 64 prosenttia vastustaa ja 28 prosenttia kannattaa ympäristöluvan myöntämistä konserteille. 8 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan. 

Suurin huolenaihe on konserteista koituva melu

Konserteista koituva melu on suurin huolenaihe sekä kaikkien että pajamäkeläisten vastaajien joukossa. Kaikista vastaajista 223 (63 %) ilmaisi olevansa huolissaan melusta, ja 136:lle melu on huolista ensisijaisin. 

”Jatkuvat tapahtumat luovat melusaasteisen ympäristön, jos joka viikonloppuilta on konsertteja.” 

”Mielestäni melua klo 24 saakka tuottavia ympäristöluvan alaisia tapahtumia ei kuulu järjestää paikoissa, joissa on paljon asutusta näin lähellä. Täällä asuu paljon lapsiperheitä ja ikäihmisiä, sekä töissä käyviä ihmisiä, joiden täytyy päästä nukkumaan hyvissä ajoin. Se on ennen kaikkea ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja kotirauhan kannalta erittäin tärkeää. On hyvin törkeää ja piittaamatonta edes suunnitella tuollaista tapahtumahanketta tällaiseen ympäristöön.”

Melu ei huoleta ainoastaan ihmisten, vaan myös Vermossa pysyvästi asuvien ravihevosten ja metsän eläinten kannalta. Vastaajista 144 (41 %) kertoi olevansa huolissaan hevosten hyvinvoinnista. 

”Eläinlääkärin lehdessä (HS 8.6.2022) kirjoitettu näkemys tallien suojasta melua vastaan on erikoinen. Onkohan ko. eläinlääkäri käynyt koskaan festareilla? Talliin kuuluu melua joka ei kuulu hevosten elämään ja varmasti stressaa eläimiä entisestään.”

Myös häiriökäyttäytymisen lisääntyminen ja liikennejärjestelyt mietityttävät

Melun jälkeen kyselyyn vastaajia huolestuttavat eniten häiriökäyttäytymisen lisääntyminen ja liikennejärjestelyt. Kaikista vastaajista 212 (60 %) pelkää, että tapahtumat lisäävät alueella häiriökäyttäytymistä kuten ilkivaltaa ja roskaamista. 

”Pajamäen ja Talin ympäristö on rauhallista aluetta, jossa ei ole meluhaittoja. Näin haluaisin jatkuvan. Lisäksi humalaiset ihmiset, häiriökäyttäytyminen ja roskaaminen kulkevat käsi kädessä isojen tapahtumien kanssa.”

Kymmenien tuhansien ihmisten sujuva ja turvallinen siirtyminen paikasta toiseen vaatii paljon tapahtumien järjestäjiltä. Logistiikka vaikuttaa niin tapahtumien osallistujiin kuin alueen asukkaisiin ja muihin alueella liikkuviin – riippumatta siitä, liikkuvatko ihmiset julkisilla liikennevälineillä, yksityisautoillen vaiko vaikkapa pyörällä tai jalan.

Kaikista kyselyyn vastanneista 188 (53 %) on huolissaan siitä, miten liikennejärjestelyt saadaan onnistumaan – tai mitä tapahtuu, jos ne eivät onnistu.

”Vermo on logistisesti kilpakumppaneihinsa verrattuna haastava. Ajoväylät Vermoon ovat lähinnä lähiön sisään- ja poisajoväyliä, joista riippuu tuhansien ympärillä asuvien päivittäinen kulkuyhteys. Liikennetukoksien aukeaminen ja ihmisten poispääsy on hidasta.”

”Kymmenet tuhannet ihmiset eivät mahdu kerralla ratikkaan eivätkä junaan, vaan heitä jää pysäkeille ja lähiympäristöön juopottelemaan ja metelöimään aamuyön tunneille asti.” 

”Huolestuttaa se osa yleisöstä, joka välttelee joukkoliikenteen ruuhkia tai yksinkertaisesti ei käytä joukkoliikennettä. He saapuvat autolla ja luonteva paikka jättää auto (sakko)parkkiin on Pajamäki.  Jo muutama tuhat ylimääräistä kauttakulkijaa sotkee Pajamäen rauhan, liikennejärjestelyt ja siisteyden. Konsertista poistuttaessa tilanne vielä pelottavampi.  Miten Mäkkylästä tulevia yleisömassoja estetään tukkimasta raidejokerin ratalinjaa?

Onko oma asuinalue enää entisensä?

Kaikkia huolenaiheita kokoavana teemana kyselyn avovastauksissa toistui se, miten tärkeänä asukkaat pitävät oman asuinalueen rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä. Pajamäessä viihdytään ja tänne on myös muutettu nimenomaan alueen rauhallisuuden vuoksi. Tästä kertoi myös vuonna 2020 toteutettu lähiluontoa koskenut kysely, jonka tuloksista voit lukea täältä: Tärkeä lähiluontomme

Monen vastaajan huolena on, että suurkonserttien myötä oman asuinalueen rauha menetetään ja kotiympäristö muuttuu perustavalla tavalla.

”Lähialue on rauhallinen ja luonnon ympäröimänä, johon mitkään konserttien aiheutuva melu ei sovi. Lisäksi alueella asustavat lukuisia luonnon eläimiä, joita melu häiritsisi.

”Tapahtumat kuuluvat kaupunkiin, mutta nyt suunniteltu toiminta on aivan liian suurta kotien keskelle. Ihmettelen kovasti, jos melulaskelmat puoltaisivat tätä hanketta. Mukava, turvallinen ja vehreä asuinympäristö ja riittävä lepo ovat tunnustetusti merkittävä osa ihmisen hyvinvointia.”

”Espoon hanke ja informaatiokin tehty Espoon kannalta. Myös Helsinkiä, erityisesti Pajamäkeä kuultava. Olipa melukartat piirretty miten ”objektiivisesti” tahansa, melu tulisi olemaan mittava Pajamäessä. Kartasta näkee hyvin, miten lyhyt matka stagelle on linnuntietä. Megatapahtumien lisäksi alueella saattaisi olla vähän väliä jotakin häppeningiä, mikä väistämättä vähentää rauhaa ihmisiltä, hevosilta, linnuilta jne.”

Vain 3 % kyselyyn vastanneista ei ole lainkaan huolissaan

Kyselyyn vastanneista yhteensä 36 % kannattaisi ympäristöluvan myöntämistä Vermon tapahtumapuistolle. Kuitenkin vain 3 % oli sitä mieltä, että Vermon suunnitelmat eivät huoleta heitä lainkaan.

Tapahtumapuistosta tekee vastaajien mukaan kiinnostavan erityisesti se, että kotoa olisi lyhyt matka tapahtumiin (49 %).  Seuraavaksi eniten vastaajia kiinnostaa Vermon raviradan tulevaisuus (34 %) ja artistit (31 %) sekä tapahtumien työllisyysvaikutukset (24 %). 

Vastaajista 41 % oli sitä mieltä, että mitkään edellä mainituista syistä (ja annetuista vastausvaihtoehdoista) syistä eivät saa heitä kiinnostumaan tapahtumapuistosta. 

Ehdotuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja

Huolten ohella kyselyyn vastanneet esittivät myös ratkaisuvaihtoehtoja erilaisiin huoliin ja haasteisiin: Osa voisi hyväksyä konsertit, jos ne päättyisivät viimeistään klo 22. Liikennejärjestelyitä ja myös mahdollista häiriökäyttäytymistä voitaisiin suitsia sulkemalla osa alueen kaduista vain asukkaiden käyttöön. Suorasanaisimmissa kommenteissa esitettiin, että tapahtumapuisto tulisi sijoittaa jonnekin muualle kauas asutuksesta – ja rakentaa Vermon raviradan paikalle mieluummin vaikka asuntoja. 

Pajamäki-seura huomioi kyselyn tulokset omissa kannanotoissaan

Ympäristöluvan myöntämiseen on mahdollista vaikuttaa siinä vaiheessa, kun Vermo Areena on jättänyt ympäristölupahakemuksen Espoon kaupungille. Espoon kaupungin ympäristöviranomaisen määrittelemät asianosaiset voivat jättää ympäristölupahakemusta koskevan muistutuksen. Muut kansalaiset voivat ilmaista kantansa jättämällä sitä koskevan mielipiteensä. 

Pajamäki-seurassa huomioimme kyselyn tulokset, kun laadimme seuran kannanoton tapahtumapuiston ympäristölupahakemukseen. 

Kokoamme asiaan liittyvää ajankohtaista tietoa artikkeliimme Vermon tapahtumapuisto.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!