Vermon tapahtumapuisto

Piirretty karttakuva suunnitellusta Vermon tapahtumapuistosta.
Vermon tapahtumapuiston maisemasuunnitelma. Lähde: Asukastilaisuus 14.6.2022

Vermon raviradalle on suunnitteilla tapahtumapuisto, jossa järjestettäisiin tulevaisuudessa muun muassa jättikonsertteja jopa 60 000 ihmiselle. Kokoamme tähän päivittyvään artikkeliin suunnitelmia koskevaa tilannetietoa.

Ympäristölupahakemuksen tilanne

Pajamäki-seuran lokakuussa saaman tiedon mukaan Vermon tapahtumapuistoa koskevaa ympäristölupahakemusta valmistellaan edelleen, ja se on määrä jättää syksyn 2022 aikana. Hakemuksen jättöaikataulu on siirtynyt lisämeluselvitysten johdosta. Ympäristölupahakemus koskee klo 24 saakka jatkuvia konsertteja ja muita tapahtumia.

Mielipidekysely

Pajamäki-seura toteutti heinäkuussa 2022 Vermon tapahtumapuiston suunnitelmia koskevan mielipidekyselyn. Kyselyyn saatiin yhteensä 352 vastausta Helsingistä ja Espoosta. Kyselyyn vastanneista valtaosa (57 %) vastustaa ympäristöluvan myöntämistä klo 24 saakka järjestettäville jättikonserteille. Lue lisää artikkelistamme Valtaosa asukkaista ei halua Vermoon jättikonsertteja.

Asukastilaisuus 14.6.2022

Tapahtumapuiston suunnitelmia esiteltiin Vermo Areenan ja Espoon kaupungin järjestämässä asukastilaisuudessa 14.6.2022. Asukastilaisuuden videotallenne poistui verkosta 9.7.2022. Voit kuitenkin tutustua seuraaviin materiaaleihin:

Ympäristölupa klo 24 saakka kestäville tapahtumille ja konserteille

Vermon ravirata Oy aikoo syksyllä 2022 hakea tapahtumapuistolle pysyvää ympäristölupaa klo 24 saakka kestävien konserttien ja festivaalien järjestämiseen.

Ympäristölupa sallisi klo 24 saakka kestävien konserttien järjestämisen yhteensä 10 tapahtumapäivänä, jotka ajoittuisivat touko-syyskuulle. Näiden lisäksi tapahtumapuistossa järjestettäisiin muita tapahtumia, joiden tulee päättyä klo 22 mennessä.

Kun ympäristölupahakemus on jätetty, voi siihen vaikuttaa jättämällä hakemusta koskevan muistutuksen (asianomaiset) tai mielipiteen (kaikki kansalaiset). Espoon ympäristöviranomainen päättää, mitkä tahot ovat asiassa asianomaisia.

Melutason arviointi ja vaikutus Pajamäkeen

Toteutuessaan Vermon tapahtumapuistosta ja erityisesti suurkonserteista koituisi melua lähiympäristöön. Oheinen kartta kuvaa arvioituja melutasoja Vermossa ja sitä ympäröivillä alueilla desibeleinä mitattuina. Mallinnuksessa on huomioitu Pajamäen sijainti Vermoa korkeammalla. Lähde: Vermon tapahtumapuistoa koskeva meluselvitys, Akukon.

Mitä mieltä olet tapahtumapuistosta ja suurkonserteista?

Pajamäki-seura kartoittaa kyselyn avulla pajamäkeläisten näkemyksiä tapahtumapuistoa ja suurkonsertteja kohtaan. Vastaa sähköiseen kyselyyn viimeistään 31.7.2022: Mielipidekysely Vermoon suunnitellusta tapahtumapuistosta. Ennen kyselyyn vastaamista voit tutustua 14.6.2022 järjestetyn asukastilaisuuden materiaaleihin (yllä).

Pajamäki-seuran hallitus huomioi Pajamäen asukkaiden vastaukset päättäessään näkemyksestä ja mahdollisista jatkotoimista. Mahdolliset muiden alueiden asukkaiden vastaukset luovutetaan pyynnöstä ao. alueiden asukasyhdistysten / -aktiivien käyttöön. Pajamäki-seuran hallituksen tavoitat osoitteesta pajamakiseura@gmail.com.

Tämä artikkeli on julkaistu 3.7.2022. Artikkelia on päivitetty viimeksi 29.7.2022.