Vermon tapahtumapuisto

Piirretty karttakuva suunnitellusta Vermon tapahtumapuistosta.
Vermon tapahtumapuiston maisemasuunnitelma. Lähde: Asukastilaisuus 14.6.2022 Huom! Weekend Festival 2023 järjestetään pääasiassa alueilla, jotka on merkitty tähän kuvaan vihreällä värillä.

Vermon raviradalle suunniteltavassa tapahtumapuistossa järjestettäisiin tulevaisuudessa muun muassa konsertteja jopa 60 000 ihmiselle. Kokoamme tähän päivittyvään artikkeliin suunnitelmia koskevaa tilannetietoa. Artikkelia on päivitetty viimeksi 9.8.2023.

Tiivistetysti 

Vermo Areena suunnittelee Vermon raviradalle tapahtumapuistoa, jossa järjestettäisiin tulevaisuudessa mm. jättikonsertteja jopa 60 000 ihmiselle.

Vermo Areena aikoo hakea tapahtumapuistolle Espoon kaupungilta pysyvää ympäristölupaa, jolla se voisi järjestää tulevaisuudessa klo 24 saakka kestäviä konsertteja kymmenenä päivänä per kesä. Ympäristöluvan hakeminen on kesken. Jo elokuussa 2023 (4.-5.8.2023) Vermossa järjestettiin elektronisen musiikin Weekend Festival.

Pajamäki-seuran mielipidekyselyssä (2022) suurin osa alueen asukkaista vastusti yöhön saakka kestäviä suurkonsertteja. 

Aiheista tarkemmin alla!

Ajankohtaista

Weekend Festival 4.-5.8.2023

Elektronisen musiikin Weekend Festival järjestettiin Vermossa 4.-5.8.2023. Pajamäki-seura kerää sähköisellä kyselyllä lähialueiden asukkaiden kokemuksia tapahtumasta. Kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 13.8.2023 saakka.

Kyselyn sekä tapahtuman aikana toteutetun havaintokyselyn tuloksista kerrotaan verkkosivuillamme sekä Facebook-ryhmässä Pajamäkeläiset. Toimitamme yhteenvedon myös Weekend Festivalin järjestäjille, Vermo Oy:lle sekä Espoon kaupungille. 

Weekend Festivalia koskeva meluilmoitus

Weekend Festivalin järjestäjä All Things Live on jättänyt Espoon kaupungille tapahtumaa koskevan meluilmoituksen. Meluilmoitus sisältää muun muassa melun leviämislaskelman, melun mittaussuunnitelman, melua tuottavan toiminnan aikataulut (äänentoiston testaus ja varsinaiset konsertit). Meluilmoitus liitteineen löytyy Espoon kaupungin verkkosivuilta: Kuulutus Weekend Festival 2023 -ulkoilmatapahtumaa koskevan meluilmoituksen vireilläolosta

Meluilmoitukseen oli mahdollista ottaa kantaa jättämällä sitä koskeva kirjallinen muistutus Espoon kaupungille 25.7.2023 klo 15.45 mennessä. Pajamäki-seuran mielestä meluilmoitukseen liittyi puutteita ja epäselvyyksiä, jotka tulisi korjata. Tutustu Pajamäki-seuran jättämään muistutukseen.

Kuulumisia Weekend Festivalia koskeneesta asukastilaisuudesta 11.5.2023

 • Weekend Festivalilla soitetaan musiikkia perjantaina 4.8. ja lauantaina 5.8. klo 14-24
 • Äänentoistoa testataan torstaina 3.8. iltapäivällä / alkuillasta.
 • Tapahtumaan odotetaan 10 000 – 20 000 kävijää per päivä.
 • Tapahtuman sisäänkäynti on Valjakkotiellä Vermon ravidadan ”takana”.
 • Yleisö ohjeistetaan saapumaan paikalle julkisilla liikennevälineillä – ensisijaisesti junalla Mäkkylän asemalle ja sieltä festarialuueelle Perkkaantien kautta. Mäkkylän asemalle tulee opasteita, opashenkilöitä ja vessoja. HSL:n kanssa neuvotellaan tavallista pidemmistä junista ja lisävuoroista. Festivaalin verkkosivuilla ohjeistettiin aiemmin, että paikalle voisi tulla mm. bussilla 25 Pajamäen kautta. Pajamäki-seura pyysi tämän ohjeen poistamista, ja näin myös tapahtui.
 • Vermontie suljetaan liikenteeltä tapahtuman ajaksi perjantaina 3.8. alkaen klo 13 (poislukien joukko- ja asukasliikenne).
 • Tämänhetkisen suunnitelman mukaan festivaalien päälava sijoittuu Vermon parkkipaikalle, viistosti Vermonrinteeseen nähden.
 • Pienempi sivulava sijoittuu raviratojen puolelle tallien ja ”kepparialueen” väliin. Tallit jäävät lavan taakse.
 • Vermossa asuvista noin 90 hevosesta ja ponista osa on paikalla festiivaalin aikana. Tallien ja festivaalialueen väliin sijoittaan rekkoja, joiden tarkoitus on toimia meluvallina erityisesti bassoista kantautuville matalille äänille. Tallissa on koko tapahtuman ajan ihminen tarkkailemassa hevosia.
 • Alueen ja lähialueiden siivoamisesta vastaa festivaalin järjestäjä All Things Live yhdessä Espoon kaupungin kanssa.
 • Tapahtuman meluilmoitusta valmistellaan parhaillaan. Meluilmoitus edellyttää melutasojen mallinnusta, joka on vielä kesken. Pajamäki-seura muistutti, että mallinnus ja mittaukset tulee ulottaa myös Pajamäkeen. Mallinnuksen tekee Akukon oy.

Pajamäki-seuran hallituksen ja Vermo Areenan toimitusjohtajan tapaaminen 19.4.2023

Vermo Areenan toimitusjohtaja Heikki Häyhä kutsui Pajamäki-seuran hallituksen keskustelemaan tapahtumapuiston suunnitelmista 19.4.2023. Tapaamisessa kuultiin seuraavaa:

 • Tapahtumapuiston suunnitelmien taustalla on raviyleisön siirtyminen verkkoon, minkä vuoksi ravitoiminta ei ole nykyisellään kannattavaa. Jotta ravirata voisi säilyä Vermossa, etsii Vermo Areena lisätuloja muun muassa muiden tapahtumien järjestämisestä. 
 • Vermossa uskotaan, että uudelle konserttialueelle on kysyntää. Esimerkiksi Suvilahden tapahtuma-alue on osittain remontissa useamman vuoden ajan. 
 • Vermo sijaitsee Helsingin kaupungin omistamalla tontilla. Tontin vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2030 saakka. Helsingin kaupunki on tehnyt yleisen linjauksen, jonka mukaan se pyrkii myymään kaupungin rajojen ulkopuolella sijaitsevia maitaan. Kaupunki ei ole kuitenkaan vielä päättänyt, mitä Vermon tontin kanssa tehdään.
 • Vermon alueella asuu 90 hevosta. Häyhän mukaan näiden uskotaan selviävän konserteista koituvasta melusta. Hevoset voidaan myös siirtää pois alueelta konserttipäivien ajaksi, jos omistajat niin haluavat.

Ympäristölupahakemuksen tilanne

Vermon ravirata Oy aikoo hakea tapahtumapuistolle pysyvää ympäristölupaa klo 24 saakka kestävien konserttien ja festivaalien järjestämiseen.

Ympäristölupa sallisi klo 24 saakka kestävien konserttien järjestämisen yhteensä 10 tapahtumapäivänä, jotka ajoittuisivat touko-syyskuulle. Näiden lisäksi tapahtumapuistossa järjestettäisiin muita tapahtumia, joiden tulee päättyä klo 22 mennessä. Näitä varten tapahtumapuisto ei tarvitse ympäristölupaa.

Tällä hetkellä Vermo kokoaa vastauksia viranomaisilta saamiinsa lisäkysymyksiin, jotta hakemus saataisiin prosessiin toukokuun 2023 aikana. Kun ympäristölupahakemus on jätetty, voi siihen vaikuttaa jättämällä hakemusta koskevan muistutuksen (asianomaiset) tai mielipiteen (kaikki kansalaiset). Espoon ympäristöviranomainen päättää, mitkä tahot ovat asiassa asianomaisia. Pajamäki-seura seuraa tilannetta. 

Konserteista koituva melu ja sen vaikutus Pajamäkeen

Toteutuessaan Vermon tapahtumapuistosta ja erityisesti suurkonserteista koituisi melua lähiympäristöön. Oheinen kartta kuvaa arvioituja melutasoja Vermossa ja sitä ympäröivillä alueilla desibeleinä mitattuina. Mallinnuksessa on huomioitu Pajamäen sijainti Vermoa korkeammalla. Lähde: Vermon tapahtumapuistoa koskeva meluselvitys, Akukon.

Aiemmin tapahtunutta

Mielipidekysely

Pajamäki-seura toteutti heinäkuussa 2022 Vermon tapahtumapuiston suunnitelmia koskevan mielipidekyselyn. Kyselyyn saatiin yhteensä 352 vastausta Helsingistä ja Espoosta. Kyselyyn vastanneista valtaosa (57 %) vastusti ympäristöluvan myöntämistä klo 24 saakka järjestettäville jättikonserteille.

Vastaajia huolettavat eniten konserteista koituva melu, mahdollinen häiriökäyttäytyminen ja liikennejärjestelyt. Myös Vermossa asuvien ravihevosten hyvinvointi huolettaa monia. Lue lisää artikkelistamme Valtaosa asukkaista ei halua Vermoon jättikonsertteja.

Asukastilaisuus 14.6.2022

Tapahtumapuiston suunnitelmia esiteltiin Vermo Areenan ja Espoon kaupungin järjestämässä asukastilaisuudessa 14.6.2022. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin:


Tämä artikkeli on julkaistu 3.7.2022. Artikkelia on päivitetty viimeksi 9.8.2023.