Weekend Festival jakoi mielipiteitä

Asukasgallupin tulokset osoittavat, että Weekend Festival jakoi mielipiteitä sekä Pajamäen että muiden asuinalueiden asukkaiden keskuudessa. Pajamäkeläisiä tapahtuma häiritsi vain vähän, ja osa vastaajista piti sen tuomaa “elämää” myönteisenä asiana. Lähempänä Vermoa asuville festivaali oli kuitenkin selvästi kielteisempi kokemus niin melun, liikennejärjestelyiden kuin festivaaliyleisönkin käyttäytymisen osalta.

Elektronisen musiikin festivaali Weekend Festival järjestettiin Vermo areenalla 4.-5.8.2023. Pajamäki-seurassa halusimme kartoittaa asukasgallupin avulla sitä, millaiseksi tapahtuma koettiin lähialueiden ja erityisesti Pajamäen asukkaiden keskuudessa. Tämä tieto on arvokasta, jos Vermon tapahtumapuiston suunnitelmat etenevät ja Pajamäki-seura haluaa ottaa kantaa niihin.

Asukasgallup toteutettiin verkkokyselynä ja siitä tiedotettiin Facebookin Pajamäkeläiset-ryhmässä sekä Pajamäki-seuran verkkosivuilla. Muiden asuinalueiden aktiivit jakoivat gallupia omissa kanavissaan.

Gallupissa kysyttiin erityisesti meluun, liikennejärjestelyihin ja yleisön toimintaan liittyvistä kokemuksista. Vastaajilta pyydettiin lisäksi kehittämisehdotuksia vastaavien tapahtumien varalle. Heillä oli myös mahdollisuus jättää vapaamuotoiset terveisensä Weekend Festivalin järjestäjille, Vermo Oy:lle, Espoon kaupungille ja / tai Pajamäki-seuralle.

Asukasgallupiin saatiin kaikkiaan 286 vastausta. Vastaukset jakautuivat vastaajien asuinalueiden mukaan seuraavasti:

 • Pajamäki: 77 vastausta
 • Vermo ja Vermonniitty: 69 vastausta
 • Pitäjänmäki: 54 vastausta
 • Mäkkylä: 46 vastausta
 • Perkkaa: 28 vastausta
 • Leppävaara: 5 vastausta
 • Muualta 6 vastausta

Melu häiritsi Pajamäessä odotettua vähemmän

Weekend Festivalista koituva melu ei häirinnyt pajamäkeläisiä niin paljon kuin ehkä ennakkoon arveltiin. Yli puolet (58%) kyselyyn vastanneista pajamäkeläisistä koki, ettei Weekend Festivalista koitunut melu häirinnyt heitä lainkaan. Vastaukset kysymykseen “Kuinka häiritseväksi koit Weekend Festivalista koituneen melun kokonaisuudessaan?” jakautuivat seuraavasti:

 • 58 % vastaajista melu ei häirinnyt lainkaan
 • 25 % vastaajista melu häiritsi hieman
 • 17 % vastaajista melu häiritsi paljon

Osa avovastauksen jättäneistä nautti musiikista ja elämästä, jota tapahtuma toi alueelle.

’Melu” ja tapahtumat kuuluvat kaupunkiin ja elävöittävät aluetta. Mielellään tällaisia tapahtumia lisää!”

Avovastauksien perusteella erityisen epämiellyttävänä koettiin Pajamäkeen kantautunut yksitoikkoinen bassojumputus.

“Matalaa ja yksitoikkoista bassoa on kurja kuunnella. Se käy korviin ja ottaa päähän.”

Bassojytke aiheutti taustamelua niin paljon, että edes TV:n äänenvolyymin nostaminen ei sitä peittänyt. Nukkuminen oli mahdotonta ennen kuin musiikki hiljeni.

Osa avovastauksiin vastanneista pajamäkeläisistä kertoi, että ulkona voimakkaanakin kuulunut melu ei kantautunut sisätiloihin saakka. Toisia se taas häiritsi myös kotona paljon. 

“Ääni kuului, muttei mitenkään häiritsevästi, kun ikkunat auki päivällä. Kun ikkunat ja ovet sulki, ääni ei kuulunut lähes ollenkaan.”

“Sisällä melu ei haitannut, mutta ulkoillessa jatkuva jumputus kävi vähän hermoille. 

Jatkuva asuntoon sisälle kuuluva vaimea jumputus ärsytti ja vei huomiota. Television tai oman musiikkisoittimen äänet peitti ulkoa tulevan äänen. Tuulettaa ei viitsinyt. Makuuhuone toisella puolen taloa jonne ääni ei kantanut häiritsevästi. Ulkona käydessä äänitaso oli niin korkea jotta mieluummin oli sisätiloissa.”

Myös ilotulitukset häiritsivät ja säikyttivät erityisesti lemmikkejä:
“Koiran omistajana ilotulitukset ja välillä ammutut ilotulitteet säikyttävät koiria, koska niihin ei voi varautua.”

Kaikkien kyselyyn vastanneiden keskuudessa melu koettiin hieman pajamäkeläisiä häiritsevämmäksi: 20 prosenttia vastaajista melu häiritsi paljon ja 27 prosenttia hieman. Kaikista vastaajista 53 prosenttia melu ei häirinnyt lainkaan.

Häiritsevimmäksi melu koettiin Vermon ja Vermonniityn asukkaiden keskuudessa. Kyselyyn vastanneista Vermossa tai Vermonniityssä asuvista 69 prosenttia koki melun vähintään hieman häiritseväksi. 

“Melu häiritsi todella paljon. Jatkuva melu kello 14-24.00 pe ja la. Melu kuului sisälle asti vaikka ovet ja ikkunat kiinni. Lapset eivätkä aikuiset pystyneet nukkumaan ennen kuin festarit ja musiikki loppuivat. Vuorotyöläiselle myös todella kurja viikonloppu.” 

Useissa avovastauksissa todettiin, että kertaluontoisena tapahtumana melun pystyi sietämään. Ajatus useammasta samanlaisesta viikonlopusta kesän mittaan taas tuntuu kestämättömältä. 

Liikennejärjestelyihin oli vaikea ottaa kantaa Pajamäestä käsin.

Asukasgallupin perusteella Weekend Festival ei juurikaan näkynyt Pajamäen katukuvassa, eikä sen liikennejärjestelyt vaikuttaneet Pajamäkeen. Liikennejärjestelyihin oli myös vaikea ottaa kantaa Pajamäestä käsin.

Pajamäkeläisten vastaukset kysymykseen “Miten Weekend Festivalin liikennejärjestelyt mielestäsi toimivat?” jakautuivat seuraavasti:

 • 65 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa liikennejärjestelyihin
 • 21 % mielestä liikennejärjestelyt toimivat erinomaisesti
 • 12 % mielestä liikennejärjestelyt toimivat melko hyvin
 • 1 % mielestä liikennejärjestelyt toimivat melko huonosti
 • 1 % mielestä liikennejärjestelyt olivat surkeat

Weekend Festival ohjeisti alun perin verkkosivuillaan tapahtumayleisöä saapumaan bussilla 25 Pajamäkeen ja jatkamaan siitä jalan Vermoon. Pajamäki-seura ehdotti tämän ohjeen korvaamista muilla bussilinjoilla (esimerkiksi 200 ja 550), joilla yleisö pääsisi eri suunnista lähemmäs festivaalialuetta. Tämä ehdotus toteutettiin, mikä varmasti vaikutti osaltaan läpikulkuliikenteen vähäisyyteen Pajamäessä. 

En havainnut, että Pajamäen läpi olisi kulkenut juurikaan festariväkeä, joten he varmasti olivat löytäneet muita reittejä juna-asemalta.”

Kaikkien gallupiin vastanneiden mielipiteet liikennejärjestelyistä jakautuivat seuraavasti:

 • 47 % ei osannut sanoa
 • 17 % mielestä liikennejärjestelyt olivat melko hyvät
 • 14 % mielestä liikennejärjestelyt olivat melko huonot
 • 14 % mielestä liikennejärjestelyt olivat erinomaiset
 • 9 % mielestä liikennejärjestelyt olivat surkeat

Liikennejärjestelyt saivat huonoimmat arvosanat Perkkaalla, Vermossa ja Vermonniityssä lähimpänä festivaalialuetta. 

“Mitkä liikennejärjestelyt? Talomme piha-alue oli koko tapahtuman ajan täynnä luvattomasti ja sakkopaikoiilla sekä piha-alueella lasten leikki- yms. alueilla pysäköityjä festivaalivieraiden autoja. Pelastustiet oli tukittu näillä autoilla. Pihalla oli myös luvaton ”taksitolppa”, joten piha oli taksien lisäksi täynnä pähtyneitä ja oksentavia ja virtsaavia juhlijoita. Asukkaiden oli hyvin vaikea päästä ajamaan omaan parkkihalliimme, koska jatkuva liikenne tukki pihaamme.Taloa ympäröivillä jalankulkuteillå (Vermonniityn sisäalueet viheristutuksineen) ajoi jatkuvasti autoja keskellä lasten leikkejä ja käveleviä asukkaita koirineen.”

Yleisön käyttäytyminen

Asukasgallupin tulosten mukaan Weekend Festivalin yleisöä ei juuri näkynyt Pajamäessä, jonka vuoksi sen käyttäytymistä ja toimintaa oli vaikea arvioida Pajamäestä käsin. Pajamäkeläisten vastaukset kysymykseen “Miten Weekend Festivalin yleisö havaintojesi mukaan käyttäytyi?” jakautuivat pajamäkeläisten vastaajien kesken seuraavasti:

 • 49 % vastaajista ei osannut sanoa
 • 25 % mukaan yleisö käyttäytyi erinomaisesti
 • 20 % mukaan yleisö käyttäytyi melko hyvin
 • 5 % mukaan yleisön käyttäytyminen oli hieman häiritsevää
 • 1 % mukaan yleisön käyttäytyminen oli todella häiritsevää.

Avovastausten perusteella pajamäkeläisten tekemät havainnot yleisöstä olivat valtaosin myönteisiä. Yksittäiset kielteisemmät havainnot liittyivät eritoten sähköpotkulaudoilla ajeluun, roskaamiseen ja metelöintiin.

“En kokenut mitään häiriökäyttäytymistä koko viikonlopun aikana.”

“Näin Pajamäessä hymyileviä festarivieraita, joiden näkemisestä tulin itsekin hyvälle tuulelle.”

“Päihtyneitä ihmisiä, mutta eritoten skuuteilla hurjastelevat ihmiset olivat vaaraksi sekä itselleen, että muille.” 

Lähempänä olevilla asuinalueilla yleisön käyttäytymistä oli luonnollisesti mahdollista havaita Pajamäkeä paremmin. Vermossa tai Vermonniityssä asuvien kokemus poikkesi pajamäkeläisten kokemuksesta selvästi: Gallupiin vastanneet olivat sitä mieltä, että yleisön käyttäytyminen oli erittäin häiritsevää (36%) tai hieman häiritsevää (30 %). 

Avovastauksissa toistuvat havainnot siitä, että päihtynyt / avoimesti päihteitä käyttänyt festivaaliyleisö käytti asukkaiden pihoja läpikulkuun, tarpeidensa tekemiseen ja jopa huumekauppoihin. Myös roskaamista, metelöintiä ja ilkivaltaa havaittiin.

“Oman taloyhtiön rakennuksien vierustoista ja kukkapensaista tuli yleisiä pissapaikkoja, joihin oikein jonotettiin. Ihmiset roskasivat. Oli myös paljon lasinsiruja. Lasten hiekkalaatikko on edelleen pois käytöstä. Ihmiset häiriköivät kovalla äänellä ja huutelivat asukkaille. Ei osattu ottaa alueella asuvia oikeasti huomioon. Valvontaa pitää näissä tapauksissa ehdottomasti lisätä pääportin välittömään läheisyyteen niin, että joku varmistaa koko tapahtuman ajan asukkaiden turvallisuuden ja häiriöttömän elämisen.”

“Ulostettiin, oksennettiin ja virtsattiin meidän piha-alueille. Leikkipuiston liukuvaijeri rikottiin.”

“Lähialueen asukkaat kärsivät porttien ulkopuolella tapahtuvasta päihteiden käytöstä ja muusta häiriökäyttäytymisestä (pihoja käytetty vessoina, oksenneltu ja meluttu ihan ikkunoiden läheisyydessä)”

“Taloyhtiön pihaan virtsattiin, oksennettiin ja siellä käytettiin huumeita. Isännöitsijä joutui tilaamaan pensaiden/istutusten ylimääräisen tarkastuksen, myös lasten hiekkalaatikon hiekka piti vaihtaa. Omista ikkunoista näki, kun ihmiset kävivät jatkuvasti tarpeillaan jne. Siellä istuttiin juomassa pitkin poikin, poliisi ei tehnyt mitään asialle. (ei kuulemma resursseja) Tätä touhua siis molempina festaripäivinä, alusta loppuun.”

Asukkaiden kipuraja: Muutama tapahtumapäivä kesässä

Vermon tapahtumapuiston suunnitelmien mukaan Vermossa haluttaisiin tulevaisuudessa järjestää klo 24 saakka kestäviä konsertteja yhteensä 10 päivänä per kesäkausi (huhti-syyskuu). 

Asukasgallupissa kartoitimme lähialueiden asukkailta, mikä olisi heidän mielestään kohtuullinen määrä Weekend Festivalin kaltaisia tapahtumapäiviä kesässä. Yhdellä tapahtumapäivällä tarkoitettiin esimerkiksi Weekend Festivalin yhden festivaalipäivän kaltaista päivää. Esimerkiksi viikonlopun mittainen, lauantaista sunnuntaihin kestävä tapahtuma tarkoittaisi tällöin kahta tapahtumapäivää.

Vastaajien kipuraja tapahtumapäivien suhteen vaihteli. Kohtuullisimpana vaihtoehtona pidettiin 1-3 tapahtumapäivää kesässä niin kaikkien (28%) kuin myös pajamäkeläisten (32%) ja Vermossa tai Vermonniityssä (33%) asuvien vastaajien keskuudessa. Kaikista vastaajista 17% oli sitä mieltä, että tapahtumapäiviä voisi olla kuinka monta tahansa.

Pajamäessä asuvien näkemykset tapahtumapäivien kohtuullisesta määrästä jakautuivat näin:

8 % ei yhtään tapahtumapäivää
25 % 1-3 tapahtumapäivää
20 % 4-7 tapahtumapäivää
11 % 8-10 tapahtumapäivää
13 % kuinka monta tapahtumapäivää vain

Asukasgallupin mukaan Vermon tapahtumapuistoon suunnitellut 10 tapahtumapäivää kesäkaudessa on selvästi yli sen, mitä lähialueiden asukkaat pitävät kohtuullisena.

Paljon kehittämisehdotuksia tulevien tapahtumien varalle

Asukasgallupin vastaajilta saatiin runsaasti kehittämisehdotuksia Weekend Festivalin ja muiden mahdollisten tapahtumien järjestelyihin. Oman kehittämisehdotuksensa jätti kaikkiaan yli 140 vastaajaa. 

Kehittämisehdotuksissa korostuivat erityisesti liikennejärjestelyihin (opasteet, liikenteenohjaus, taksiliikenne, parkkipaikat), asukkaiden elinpiiriin (pihat, omaisuus, turvallisuus) asukastiedottamiseen, järjestyksenvalvontaan ja iloitulitteisiin liittyneet aiheet.

Yhteenveto kehittämisehdotuksista:

 • Melutasoa ja erityisesti bassoja tulisi alentaa.
 • Tapahtumien tulisi päättyä aiemmin, esimerkiksi klo 22 tai 23.
 • Liikenne- ja parkkipaikkajärjestelyitä, pysäköinninvalvontaa sekä liikenteenohjausta tulisi kehittää.
 • Taksiliikenteelle tarvitaan selkeä järjestely ja paikka, esimerkiksi taksitolppa. 
 • Juna-asemalta ja bussipysäkeiltä tarvitaan parempi opastus tapahtuma-alueelle niin, että yleisö pysyy oikealla reitillä (esimerkiksi pihojen sijaan).
 • Pihat tulisi aidata niin, että tapahtumayleisö ei pääse kulkemaan niiden läpi.
 • Tapahtuma-alueen ulkopuolelle ja esimerkiksi Mäkkylän juna-asemalle tarvitaan bajamajoja, jotta yleisö ei tekisi tarpeitaan asukkaiden pihoille. Myös roskiksia tarvitaan lisää roskaamisen vähentämiseksi.
 • Tapahtuma-alueelle tarvitaan enemmän poliiseja, järjestyksenvalvojia ja liikenteenohjaajia. Järjestyksenvalvojille tarvitaan riittävät toimivaltuudet myös tapahtuma-alueen ulkopuolella.
 • Asukastiedotusta tulee parantaa selvästi. Tiedotuksessa tulisi huomioida erityisellä tavalla ikäihmiset ja muut, jotka eivät esimerkiksi käytä sosiaalista mediaa. Weekend Festivalin järjestäjät eivät huolehtineet tiedotuksesta meluluvan edellyttämällä tavalla. 
 • Ilotulituksista tulee luopua, sillä erityisesti koirat, mutta myös ihmiset, muut lemmikit ja ravihevoset kärsivät niistä. Ilotulitukset voitaisiin korvata esimerkiksi lasershow:lla
 • Espoon kaupungin viranomaisten tulee valvoa, että meluluvan myöntämisen ehdot myös täyttyvät. Weekend Festivalin osalta ne eivät täyttyneet ainakaan tiedotuksen osalta.
 • Weekend Festivalin tapaiset tapahtumat tulisi järjestää mieluiten kokonaan toisaalla, kauempana asutuksesta. 

Yksittäisiä kehittämisehdotuksina mainittin myös penkkien lisääminen tapahtuma-alueelle, ravihevosten hyvinvoinnin varmistaminen, tapahtuma-alueen selkeämpi rajaaminen, ulkoilureittien pitäminen vapaina liikkumiselle, alennushintaiset pääsyliput lähialueiden asukkaille sekä yleisen tapakasvatuksen vahvistaminen. 

Asukasgallupin lisäksi keräsimme tapahtumaan liittyviä havaintoja myös Weekend Festivalin aikana. Molempien kyselyiden tulokset on toimitettu tiedoksi myös lähialueiden asukasyhdistyksille, Weekend Festivalin järjestäjälle, Espoon kaupungille ja Vermo Areena / Vermon ravirata oy:lle.

Pajamäki-seura toivoo, että kyselyiden tulokset ja asukkaiden kehittämisehdotukset huomioidaan, kun tapahtumia järjestetään Vermossa myös tulevaisuudessa.

Kyselyt ja niiden tulosten kokoaminen on toteutettu Pajamäki-seuran vapaaehtoisvoimin.

Kiitos kaikille kyselyihin vastanneille!

Pajamäki-seura huolehtii vapaaehtoisvoimin monista Pajamäen yhteisistä asioista. Voit tukea seuraa liittymällä sen jäseneksi ja maksamalla vuotuisen jäsenmaksun (15 euroa per henkilöjäsen ja 60 euroa per kannattajajäsen, esimerkiksi taloyhtiö, yhdistys tai yritys). Lisätietoa ja ohjeet jäseneksi liittymiseen: Liity Pajamäki-seuran jäseneksi. Kiitos!